Công Ty WOGHKBHKFKG

Quy mô công ty: 300 - 1000 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh