Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: F11/24D Liên ấp 5-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánhnh ( phía sau KCN Vĩnh Lộc)