công ty TNHH jmi h việt nam

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
0Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Đồng Văn 1, Duy Tiên, Hà Nam