Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Lô J3- Khu công nghiệp Quế Võ- Xã Nam Sơn- Thành phố Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh