Công Ty GVFDESWOK

Công Ty GVFDESWOK

251 Lượt xem

chat

14 tháng

Giới thiệu chung

Được làm việc trong môi trường năng động, đề cao tính sáng tạo và năng lực làm việc

Được hướng dẫn đào tạo công việc. Có cơ hội thăng tiến phát triển.
icon địa chỉ

Địa chỉ: Quận 2 Thành Phố Hồ Chí Minh

icon quy mô

Quy mô: 300 - 1000 nhân viên

icon website

Website: Chưa cập nhật

Video / Ảnh giới thiệu

KHÔNG CÓ ẢNH GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

KHÔNG CÓ VIDEO GIỚI THIỆU TẢI LÊN !!!

Công việc đang tuyển dụng

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: