Công ty cổ phần quốc tế World Star (WSI)

Quy mô công ty: 50 - 100 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
6Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star (Wsi)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star (Wsi)
3 triệu - 5 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star (Wsi)
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star (Wsi)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star (Wsi)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế World Star (Wsi)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tòa nhà Golden Palace, 99 Mễ Trì