Công ty Cổ phần May Minh Anh Thọ Xuân

Quy mô công ty: 1000 - 3000 nhân viên
Website: https://www.facebook.com/minhanhthoxuan
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần May Minh Anh Thọ Xuân
Thỏa thuận Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: thôn Liên Phô, xã Xuân Hồng