công ty cổ phần đầu tư vnj

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vnj
10 triệu - 15 triệu Hà Nội, Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 36 Thạch Bàn