Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ năng nghề Quốc Tế

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Kỹ Năng Nghề Quốc Tế
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Kỹ Năng Nghề Quốc Tế
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay