[Cập nhật] Thông tin về chứng chỉ kỹ sư định giá mới nhất

Để có thể hành nghề định giá trong lĩnh vực xây dựng nhất định bạn cần phải có chứng chỉ theo quy định được ban hành. Bỏ túi ngay các thông tin về chứng chỉ kỹ sư định giá mới nhất với chia sẻ hữu ích và chi tiết trong bài viết dưới đây ngay nhé!

1. Tầm quan trọng của chứng chỉ kỹ sư định giá

Bạn đang làm  việc trong lĩnh vực xây dựng sau khi tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư với các  chuyên ngành kinh tế xây dựng, kỹ thuật,... Tuy nhiên, bạn muốn hành nghề định giá nhưng pháp đảm bảo đáp ứng yêu cầu có chứng chỉ kỹ sư định giá theo quy định của nhà nước cũng như Bộ Xây dựng hiện nay ban hành.

Tầm quan trọng của chứng chỉ kỹ sư định giá
Tầm quan trọng của chứng chỉ kỹ sư định giá

Theo đó, khi bạn sở hữu chứng chỉ kỹ sư định giá đúng chuẩn, bạn có thể thực hiện các công việc định giá của mình và những công việc có liên quan, cũng như thế hiện việc bạn là người có nghiệp vụ chuyên nghiệp trong nghề. 

Như vậy, bạn có thể thấy được rằng, việc sở hữu chứng chỉ kỹ sư định giá là rất quan trọng giúp bạn hành nghề và thực hiện công việc định giá trong lĩnh vực xây dựng hiện nay. Cùng tìm hiểu rõ hơn về những công việc mà bạn có thể thực hiện được khi sở hữu chứng chỉ này với chia sẻ trong phần tiếp theo nhé!

2. Khi có chứng chỉ kỹ sư định giá những công việc bạn có thể thực hiện?

Bạn là cá nhân đã vượt qua được bài thi sát hạch và hoàn tất hồ sơ để sở hữu chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng với các hạng I, II, III. Khi đó bạn có thể thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý đối với chi phí đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cụ thể như sau:

Khi có chứng chỉ kỹ sư định giá những công việc bạn có thể thực hiện?
Khi có chứng chỉ kỹ sư định giá những công việc bạn có thể thực hiện?

+ Thứ nhất, bạn có thể thực hiện việc xác định, tiến hành thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án xây dựng, tham gia công tác phân tích hiệu quả đầu tư và đưa ra những đánh giá về rủi ro của dự án xây dựng.

+ Thứ hai, có thể xác định với chi tiêu suất vốn đầu tư, giá xây dựng công trình, chỉ số xây dựng công trình và định mức.

+ Thứ ba, thực hiện được việc xác định và thẩm tra dự toán xây dựng đối với các công trình.

+ Thứ tư, đo và bóc tách khối lượng công trình.

+ Thứ năm, được phép thực hiện việc xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong các hoạt động xây dựng hiện nay.

+ Thứ sáu, cá nhân có chứng chỉ kỹ sư định giá có thể kiểm soát các chi phí xây dựng công trình trong cả quá trình.

+ Thứ bảy, thực hiện việc lập hồ sơ và thẩm tra hồ sơ quyết toán, thanh toán vốn đầu tư, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn tất  công trình và được nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị sử dụng.

Trên đây là toàn bộ công việc mà các cá nhân có thể thực hiện khi sở hữu chứng chỉ hành nghề định giá trong xây dựng hiện nay.

Xem thêm: Chứng chỉ hành nghề xây dựng

3. Điều kiện để làm chứng chỉ kỹ sư định giá cụ thể như thế nào?

Bạn sẽ được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá theo quy định khi đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp loại chứng chỉ này. 

3.1. Một số điều kiện chung để cấp chứng chỉ

Một số điều kiện chung cơ bản để cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng như sau:

Một số điều kiện chung để cấp chứng chỉ
Một số điều kiện chung để cấp chứng chỉ

- Các cá nhân là người có đầy đủ năng lực về hành vi dân sự theo đúng quy định của pháp luật ban hành. Cần có giấy phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam đối với trường hợp công dân nước ngoài.

- Cá nhân đáp ứng về trình độ chuyên môn, thời gian và kinh nghiệm tham gia các công việc định giá phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá theo quy định.

Đó là những quy định về điều kiện chung cho các hạng chứng chỉ kỹ sư định giá. Tùy thuộc vào mức hạng khác nhau mà sẽ có thêm những điều kiện riêng biệt.

3.2. Điều kiện để sở hữu chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng I

Để sở hữu chứng chỉ hạng I, các bạn cần phải đáp ứng thêm những điều kiện cụ thể như sau:

+ Thứ nhất, có trình độ từ bậc đại học trở lên và tốt nghiệp với các chuyên ngành phù hợp có liên quan đến xây dựng. Đảm bảo kinh nghiệm làm việc trong ngành và liên quan từ 7 năm trở lên.

+ Thứ hai, đã từng tham gia vào việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc đứng ra chủ trì trong việc lập tổng mức đầu tư tối thiểu 03 dự án xây dựng nhóm B, 1 dự án xây dựng nhóm A trở lên hoặc đã tham gia vào lập dự toán từ 2 công trình xây dựng cấp I trở lên hoặc có thể là 05 công trình xây dựng cấp II trở lên.

Điều kiện để sở hữu chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng I
Điều kiện để sở hữu chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng I

Trang vàng doanh nghiệp

3.3. Điều kiện để sở hữu chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II

Để có được chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng hạng II, bạn cần đáp ứng thêm các điều kiện cụ thể bên cạnh điều kiện chung như sau:

+ Thứ nhất, các cá nhân phải đảm bảo đã tốt nghiệp cử nhân từ trình độ đại học trở lên và đáp ứng kinh nghiệm làm những công việc phù hợp từ 5 năm trở lên.

+ Thứ hai, đã tham gia vào việc chủ trì lập tổng mức đầu tư hoặc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của tối thiểu 3 dự án nhóm C hoặc tối thiểu 1 dự án nhóm B. Cũng có thể bạn đã tham gia vào việc lập dự toán xây dựng với ít nhất từ 3 công trình cấp II trở lên, 1 công trình cấp I trở nên hoặc tối thiểu từ 10 công trình cấp III.

3.4. Điều kiện để sở hữu chứng chỉ kỹ sư định giá hạng III

Để sở hữu chứng chỉ kỹ sư hành nghề định giá xây dựng hạng III, bạn cần đáp ứng thêm các yêu cầu cụ thể như sau:

Điều kiện để sở hữu chứng chỉ kỹ sư định giá hạng III
Điều kiện để sở hữu chứng chỉ kỹ sư định giá hạng III

+  Thứ nhất, có trình độ chuyên môn phù hợp và phải từ đại học trở lên. Đáp ứng điều kiện về thời gian và kinh nghiệm làm việc với trình độ đại học từ 3 năm trở lên; đối với cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp là từ 5 năm trở lên.

+ Thứ hai, đã từng tham gia vào việc lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 dự án xây dựng nhóm C, hoặc đã tham gia lập dự toán cho ít nhất 2 công trình xây dựng cấp III, 10 công trình cấp IV hoặc đã tham gia lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng với số lượng từ 2 trở lên.

Như vậy, bạn cần dựa trên khả năng và thực tế của bản thân để biết được mình có thể đạt được chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng ở mức hạng nào nhé!

Xem thêm: việc làm kiểm toán xây dựng

4. Chứng chỉ kỹ sư định giá có phạm vi hoạt động ra sao?

Bạn đang tự hỏi không biết phạm vi hoạt động của các mức hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hiện nay như thế nào? Cụ thể theo quy định sẽ có phạm vi hoạt động như sau:

+ Phạm vị hoạt động của chứng chỉ kỹ sư định giá hạng I là được pháp chủ trì trong tư vấn định giá xây dựng với tất cả các nhóm dự án hiện nay và các cấp công trình.

+ Phạm vi hoạt động của chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II là được phép chủ trì tư vấn định giá trong lĩnh vực xây dựng với các công trình từ cấp I trở xuống và dự án xây dựng từ nhóm B trở xuống.

Chứng chỉ kỹ sư định giá có phạm vi hoạt động ra sao?
Chứng chỉ kỹ sư định giá có phạm vi hoạt động ra sao?

+ Phạm vi hoạt động của chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II được phép tư vấn định giá trong lĩnh vực xây dựng với các dự án nhóm C, các công trình xây dựng từ cấp II trở xuống và dự án có yêu cầu phải tiến hành lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Như vậy, bạn có thể thấy được rằng, hạng I có phạm vi hoạt động rộng nhất và hẹp nhất là hạng III, hãy không ngừng nâng cao mức hạng chứng chỉ kỹ sư định giá để phục vụ công việc được tốt nhất và hiệu quả nhất nhé!

Trang vàng

5. Thủ tục và hồ sơ làm chứng chỉ kỹ sư định giá

Một bộ hồ sơ chuẩn để xét duyệt cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng hiện nay cần đảm bảo đáp ứng các giấy tờ như sau:

+ Một tờ đơn đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá theo mẫu chuẩn ban hành.

+ Hai ảnh chân dung mới chụp trong thời hạn 6 tháng gần nhất với kích cỡ 3x4.

Hồ sơ làm chứng chỉ kỹ sư định giá
Hồ sơ làm chứng chỉ kỹ sư định giá

+ Bản sao các văn bằng, giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ có công chứng.

+ Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc thẻ căn cước.

+ Một bản kê khai về kinh nghiệm công tác chuyên môn để chứng minh.

+ Kết quả bài thi sát hạch chứng chỉ kỹ sư định giá mà bạn đã tham gia. Với những cá nhân nâng mức hạng, còn cần cung cấp thêm chứng chỉ mức hạng trước đó đang sử hữu.

Chuẩn bị thành 2 bộ hồ sơ để gửi đến cơ quan có thẩm quyền nhằm phê duyệt hồ sơ và thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng khi bạn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Bật mí với bạn về quy trình thủ tục thực hiện như sau:

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ tài liệu, giấy tờ theo quy định.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trong giờ làm việc hành chính.

+ Bước 3: Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ có hợp lệ hay không. Nếu chưa hợp lệ không không đầy  đủ sẽ được thông báo và hướng dẫn chuẩn bị thêm.

Thủ tục làm chửng chỉ kỹ sư định giá
Thủ tục làm chửng chỉ kỹ sư định giá

+ Bước 4: Nhận kết quả và nhận chứng chỉ kỹ sư định giá theo mức hạng phù hợp.

Lệ phí xét duyệt hồ sơ là 300.000đ/chứng chỉ, chính vì vậy hãy chuẩn bị mang theo tiền mặt để đóng khi nộp hồ sơ nhé!

Trên đây là toàn bộ thông tin về chứng chỉ kỹ sư định giá. Hy vọng với lượng kiến thức và thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn có được hiểu biết và sở hữu chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng phù hợp nhất với bản thân và công việc của mình nhé!

Xem thêm: Quy trình đào tạo nguồn nhân lực

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào