Chế độ công tác phí và những điều cần biết!

Icon Author Hoàng Cẩm Ly

Ngày đăng: 2020-02-24 12:20:24

Công tác phí hay chi phí công tác là khoản tiền mà nhà nước hay các doanh nghiệp chi trả cho người đi công tác trong nước bao gồm: chi phí đi lại, tiền thuê phòng nghỉ, phụ cấp lưu trú, cước hành lý và các tài liệu mang theo phục vụ cho công việc,… Mỗi năm mức công tác phí lại khác nhau tùy vào điều kiện phát triển của đất nước và hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Vậy đối với cán bộ, công chức, người lao động đi công tác và cả cán bộ, công chức đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo chế độ công tác phí được quy định như thế nào? Để hiểu ra vấn đề này hãy cùng vieclam88.vn tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

Việc làm kế toán

1. Một số quy định chung về chế độ công tác phí

quy định về chế độ công tác phí năm 2020
Quy định chung về chế độ công tác phí năm 2022

Công tác phí là một khoản chi phí nhằm phục vụ cán bộ, công chức, người lao động đi giải quyết công việc ở nơi xa bao gồm các khoản phí chung như: phí đi lại, ăn ở, tiếp đối tác,… Quy định chung về công tác phí bao gồm: 

- Thời gian được hưởng công tác phí: Là thời gian được ghi rõ trong văn bản đã được phê duyệt từ người có thẩm quyền cử cán bộ đi công tác hoặc thời gian ghi trên giấy mời tham gia công tác theo đoàn gửi về cơ quan cử người đi công tác. Người được cử đi công tác phải chấp hành thời gian như đã quy định kể cả ngày nghỉ hay ngày lễ, tết

- Điều kiện được thanh toán công tác phí trước hết người được cử đi công tác phải trong thời gian công tác phải thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; nằm trong đối tượng được cơ quan, đơn vị làm việc cử đi hoặc mời tham gia đoàn công tác; khi về nhận thanh toán phải có chứng từ chứng minh đã thanh toán các khoản phí phục vụ lợi ích chung cho tập thể làm việc 

các chế độ công tác phí năm 2020
Có một số trường hợp không được thanh toán công tác phí 

- Một số trường hợp không được thanh toán công tác phí:

+ Cán bộ, công chức, người lao động có vấn đề về sức khỏe phải tham gia điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế và mất một khoảng thời gian không thể tới nơi làm việc 

+ Trong thời gian công tác, khoản thanh toán công tác phí trừ đi những khoản người đi công tác làm công việc riêng phục vụ mục đích cá nhân 

+ Đã được hưởng chế độ của người đi học khi tham gia học ở trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn hoặc ngắn hạn

+ Được cử đi công tác với nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một địa phương hoặc ở cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền .

2. Các chế độ công tác phí

2.1. Chế độ thanh toán tiền đi lại 

chế độ công tác phí đi lại năm 2020
Chế độ thanh toán tiền đi lại 

Chi phí cho đi lại là khoản chi phí tất yếu không thể thiếu khi chi trả cho đối tượng đi công tác xa. Các khoản được thanh toán trong chi phí đi lại bao gồm: 

- Chi phí cho cả chiều đi lẫn chiều về bao gồm tất cả những lần di chuyển phải trả phí của người đi công tác 

- Chi phí đi lại tại nơi công tác bao gồm tất cả những lần di chuyển có trả phí từ người đi công tác 

- Cước, phí di chuyển các loại phương tiện đường bộ, đường thủy, đường hàng không,… cho bản thân người đi công tác và cả phương tiện đi kèm 

- Cước gửi tài liệu, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công việc của chuyến công tác mà người đi công tác đã chi trả 

- Cước gửi hành lý cho người đi công tác bằng phương tiện máy bay trong trường hợp giá vé chưa bao gồm cước hành lý. 

Tuy nhiên trong trường hợp cơ quan, đơn vị làm việc đã chuẩn bị trước cho người đi công tác phương tiện di chuyển và nơi nghỉ ngơi thì người đi công tác không được thanh toán các khoản chi phí này. Ngoài ra còn có một số chế độ khác cho người đi công tác bằng máy bay, ô tô cho từng đối tượng, cụ thể: 

- Các cán bộ lãnh đạo cấp cao được vé hạng ghế thương gia còn các đối tượng khác đặt vé hạng ghế thường 

- Những người có chức danh lãnh đạo trong tiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô khi đi công tác còn với các cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác mà tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân di chuyển từ 10km trở lên đối với vùng có kinh tế khó khăn và từ 15km trở lên đối với các vùng còn lại thì sẽ được thanh toán khoản trợ cấp đi lại bằng 0,2 lít xăng/km tính theo giá xăng tại thời điểm đi công tác và khoảng cách tính theo địa giới hành chính. 

2.2. Chế độ phụ cấp lưu trú 

chế độ công tác phí phụ cấp lưu trú năm 2020
Chế độ phụ cấp lưu trú 

- Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương cố định hàng tháng do cơ quan, đơn vị cử đi công tác chi trả với mức 200.000 đồng/ngày tình từ thời gian bắt đầu đi công tác tới khi kết thúc trở về cơ quan, đơn vị như đã quy định 

- Với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang sinh sống và làm việc tại đất liền nhưng được cử đi công tác, làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 250.000 đồng/ngày bao gồm cả những ngày công tác trên biển, đảo và ngày đi và về trên biển đảo 

2.3. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác cho người đi công tác 

chế độ công tác phí nghỉ ngơi năm 2020
Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác cho người đi công tác 

Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ cho người đi công tác tại nơi công tác theo hình thức khoán với các mức định trước đối với từng đối tượng. Cụ thể: 

- Mức khoán 1.000.000 đồng/ngày/người thuê phòng không phân biệt nơi công tác dành cho đối tượng là lãnh đạo cấp cao có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên 

- Đối với những đối tượng còn lại, mức khoán phụ thuộc vào nơi công tác: 

+ Mức khoán 450.000 đồng/ngày/người nếu đi công tác ở các quận, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tại thành phố đô thị loại I thuộc tỉnh 

+ Mức khoán 350.000/ngày/người nếu đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh 

+ Mức khoán 300.000 đồng/ngày/người tại các vùng còn lại 

Bên cạnh đó, người đi công tác có quyền lựa chọn phương thức thanh toán theo hóa đơn thực tế nếu không chấp nhận phương thức thanh toán khoán. Tuy nhiên mức thanh toán vẫn được quy định cụ thể như sau: 

- Mức thuê phong thực tế tối đa 2.500.000 đồng/ngày/phòng/người không phân biệt nơi công tác đối với lãnh đạo cấp cao ở cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương 

- Đi công tác tại các quận, thành phố trực thuộc trung ương và thành phố loại I thuộc tỉnh, mức phụ cấp tối đa để thuê phòng ngủ là 1.200.000 đồng/người/phòng/ngày đối với Thứ trưởng và các lãnh đạo khác có mức phụ cấp từ 1,25 đến 1,3; Mức phụ cấp 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng đối với các đối tượng còn lại 

- Đi công các tại các vùng còn lại: Mức phụ cấp tối đa thuê phòng ngủ là 1.100.000 đồng/ngày/người/phòng đối với Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3; Mức phụ cấp tối đa thuê phòng ngủ được là 700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng với những đối tượng còn lại .

Tìm hiểu thêm: Download mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất

2.4. Chế độ thanh toán công tác phí hàng tháng 

chế đọ công tác phí năm 2020 hàng tháng
Chế độ thanh toán công tác phí hàng tháng 

Công tác phí hàng tháng là chế độ dành cho cán bộ cấp xã và các cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng. Mức trợ cấp tùy theo khả năng kinh phí, đặc điểm của công việc và đối tượng đi công tác với mức 500.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên những người nằm trong đối tượng được hưởng công tác phí hàng tháng nhưng được cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng thanh toán chế độ công tác phí theo những khoản đã quy định trên đây đồng thời vẫn được hưởng công tác phí hàng tháng nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng. 

2.5. Chế độ công tác phí khi đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan

chế độ công tác phí liên ngành năm 2020
Chế độ công tác phí khi đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan

Người được cử đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan trong trường hợp cơ quan, đơn vị có nhu cầu trưng tập cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan đơn vị khác nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đó sẽ được đơn vị chủ trì đoàn công tác thanh toán toàn bộ các khoản phí bao gồm: tiền chi phí đi lại, tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác, phụ cấp lưu trú theo mức chi như đã quy định tại quy chế tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì 

Đối với trường hợp đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên triệu tập trúng dụng hoặc phối hợp để cùng thực hiện các phần việc thuộc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị thì cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đi lại cho người công tác trong đoàn. Còn nếu cá nhân được cử tham gia công tác theo đoàn nhưng không đến nơi tập trung để di chuyển đến nơi công tác cùng đoàn thì chi phí đi lại cho người công tác được chi trả bởi đơn vị cử người đi công tác. 

Ngoài ra người đi công tác còn được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ bởi cơ quan, đơn vị cử đi công tác.  

Xem thêm: Tuyển kế toán viên

3. Điều kiện để được thanh toán công tác phí 

điều kiện được hưởng chế độ công tác phí năm 2020
 Điều kiện để được thanh toán công tác phí 

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng đối với những vấn đề liên quan đến tài chính chung thì người đi công tác muốn được thanh toán các khoản phí theo hóa đơn phải có các chứng từ thanh toán chứng minh các khoản phí đã chi phục vụ công việc chung bao gồm: 

- Giấy đi đường của người đi công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đến công tác hoặc tại khách sạn, nhà khách nơi lưu chú 

- Có kèm theo văn bản, kế hoạch được cử đi công tác đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt hoặc có công văn, giấy mời, văn bản mời tham gia đoàn công tác 

- Hóa đơn thanh toán vé phương tiện đi lại theo quy định của pháp luật. Riêng trường hợp di chuyển bằng đường hàng không thì phải có cả thẻ lên máy bay kèm theo vé máy bay theo quy định của pháp luật. Trường hợp mất vé máy bay thì phải xin xác nhận của cơ quan, đơn vị cử đi công tác mới được thanh toán chi phí đi lại theo thực tế. 

- Hóa đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm: Đơn xin xác nhận công tác

Mục đích của chế độ công tác phí nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người được cử đi công tác để họ chuyên tâm giải quyết công việc hiệu quả. Hy vọng với nội dung bài viết trên đây, vieclam88.vn đã giúp độc giả có thêm thông tin để tham khảo để đảm bảo quyền lợi thực nhận cho bản thân. Đừng quyền truy cập website vieclam88.vn mỗi ngày để cập nhật vô vàn những thông tin bổ ích nhé!

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: