Tổng hợp các phương trình hóa học lớp 9 cần nhớ dành cho học sinh

Chuẩn bị, ôn luyện kiến thức trước các kỳ thi là điều rất cần thiết đối với các bạn học sinh để có thể vượt qua những kỳ thi thật hiệu quả. Và với những bạn học sinh lớp 9, môn Hóa cũng là môn học khá phức tạp, cần dành nhiều thời gian để ôn tập. Sau đây là tổng hợp các phương trình hóa học cần nhớ dành cho các bạn, cùng tham khảo ngay nhé.

Tìm gia sư

Hóa học lớp 9 phân chia thành rất nhiều chuyên đề với các khối kiến thức khác nhau. Dưới đây là một số thông tin về một số chuyên đề cơ bản dành cho các bạn học sinh, đừng bỏ lỡ, hãy cùng cập nhật ngay thôi.

1. Các phương trình hóa học lớp 9 cần nhớ -  chuyên đề kim loại

Thứ nhất là chuyên đề về kim loại với 2 phần chính đó là tính chất hóa học và dãy hoạt động hóa học của kim loại. Đây là khối kiến thức đặc biệt quan trọng cùng nhiều phương trình mà các bạn cần ghi nhớ.

1.1. Tính chất hóa học chung của kim loại

Xét về tính chất chung của kim loại trong chương trình hóa học lớp 9 thì sẽ bao gồm:

Phương trình hóa học chuyên đề kim loại
Phương trình hóa học chuyên đề kim loại

- Phản ứng của kim loại với phi kim:

+ Tác dụng với oxi theo thí nghiệm đốt nóng đỏ sắt, sắt sẽ cháy trong oxi tạo ra oxi sắt từ theo công thức là: 3Fe + 2O2 ─> Fe3O4

Ngoài sắt thì rất nhiều kim loại khác cũng có phản ứng này như là Al, Zn, Cu,… và tạo thành các oxit là:

4Al + 3O2  ─> Al2O3

2Cu + O2 ─> CuO

2Zn + O2 ─> ZnO

+ Tác dụng với phi kim khác: xét thí nghiệm là đưa muống sắt đựng natri nóng chảy vào lọ khí clo. Hiện tượng xảy ra đó là natri nóng chảy cháy trong khí clo tạo thành khói trắng. Đây chính là do natri tác dụng với khí clo để tạo thành tinh thể muối natri clorua có màu trắng.

Công thức đó là 2Na + Cl2 ─> 2NaCl.

Tính chất hóa học chung của kim loại
Tính chất hóa học chung của kim loại

Trong trường hợp ở nhiệt độ cao thì đồng, sắt, magie,… sẽ phản ứng với lưu huỳnh cho ra sản phẩm là muối sunfua CuS, MgS, FeS. Và hầu hết các kim loại trừ Ag, Au, Pt đều phản ứng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc là nhiệt độ cao, tạo thành oxit. Trong nhiệt độ cao thì kim loại sẽ phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành muối.

- Một số kim loại sẽ phản ứng với dung dịch axit như là H2SO4 loãng hoặc HCL để tạo thành muối và giải phóng khí Hidro. Ví dụ như phương trình hóa học sau:

Zn + H2SO4 (loãng) ─> Zn SO4 + H2

- Phản ứng của kim loại với dung dịch muối: ví dụ như phản ứng của đồng với dung dịch nitrat thì sẽ có phương trình là:

Cu + 2AgNO3 ─> Cu(NO3)2 + 2Ag

Trong phản ứng này thì đồng đã đẩy bạc ra khỏi muối và ta nói đồng hoạt động hóa học mạnh hơn bạc.

Một số phương trình hóa học cần nhớ
Một số phương trình hóa học cần nhớ

- Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng (II) sunfat: theo thí nghiệm là cho 1 dây kẽm vào ống nghiệm đựng dung dịch đồng (II) sunfat, ta sẽ quan sát thấy hiện tượng có chất rắn màu đỏ bám ngoài dây kẽm, màu xanh lam của dung dịch đồng (II) sunfat sẽ nhạt dần và kẽm tan dần. Phương trình hóa học theo ví dụ này đó là:

Zn + CuSO4 ─> ZnSO4 + Cu

Về các phương trình hóa học cụ thể trong phần này, các bạn có thể click tải để tham khảo thêm các tài liệu sau:

PTHH9.docx

PTHH9-1.docx

PTHH9-3.docx

1.2. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Với dạng bài tập dãy hoạt động hóa học của kim loại thì xét theo thí nghiệm là cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4 và cho mẩu dây đồng vào dung dịch FeSO4 ta sẽ quan sát thấy hiện tượng có chất rắn màu đỏ bám ngoài đinh sắt, còn ở thí nghiệm sau thì không có hiện tượng gì. Trong chương trình kim loại, đây là một trong các công thức, phương trình hóa học cơ bản:

Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Fe + CuSO4 ─> FeSO4 + Cu

Như vậy, sắt có hoạt động hóa học mạnh hơn đồng và ta sẽ xếp sắt đứng ở trước đồng. Và qua nhiều thí nghiệm khác nhau, người ta sắp xếp kim loại theo dãy giảm dần mức độ hoạt động hóa học. Cụ thể đó là K, Na, Mg, Al, Zn, FE, Pb, (H), Cu, Ag, Au.

Một số phương trình hóa học lớp 9 theo khối kiến thức này bạn cần ghi nhớ đó là:

Phương trình hóa học lớp 9
Phương trình hóa học lớp 9

Xem thêm: Tìm gia sư hóa lớp 9

2. Phương trình hóa học chuyên đề Hidrocacbon – Metan

Với chuyên đề Hidrocacbon – Metan thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số kiến thức chung như sau:

- Metan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, bùn ao, bình biogas. Đây là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước. Cấu tạo phân tử của nó gồm có 4 liên kết đơn giữa C và H. Các phương trình hóa học Metan (CH4) cần nhớ đó là:

CH4 + 2O2 ─> CO2 + 2H2O

CH4 + Cl2 ─> CH3Cl + HCl

Phương trình hóa học chuyên đề Hidrocacbon – Metan
Phương trình hóa học chuyên đề Hidrocacbon – Metan

Để giúp các bạn hiểu và nắm chắc hơn về các phương trình hóa học lớp 9 cơ bản, hãy cùng đến với bài tập ví dụ dưới đây nhé.

Bài tập: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lit metan, hãy tính thể tích của khí oxi cần dùng, thể tích khí cacbonic tạo thành, biết các thể tích khi đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hướng dẫn giải:

Đối với bài tập này thì phương trình hóa học là: CH4 + 2O2 ─> CO2 + 2H2O

Áp dụng theo phương trình và công thức hóa học cần nhớ về tính số mol của chất khí trong điều kiện tiêu chuẩn thì ta có:

n (Metan) = 11,2 : 22,4 = 0,5 (mol)

Từ phương trình trên ta có số mol oxi cần dùng bằng 2 lần số mol metan, do đó để đốt cháy hoàn toàn ta cần 1 mol oxi và 22,4 lít khí oxi.

Cũng từ phương trình hóa học ta có số mol cacbonic sinh ra bằng số mol metan và suy ra thể tích của khí cacbonic là 11,2 lít.

Ngoài ra, còn một số phương trình khác, bạn có thể tham khảo dưới đây:

Một số phương trình tham khảo
Một số phương trình tham khảo

Đọc ngay: Bài tập về tốc độ phản ứng hóa học

3. Phương trình hóa học chuyên đề Hidrocacbon – Etilen

Với chuyên đề Hidrocacbon – Etilen thì trước khi nhớ được các phương trình hóa học, các bạn cần nắm chắc Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí. Cấu tạo phân tử là mỗi nguyên tử C liên kết với 2 nguyên tử Hidro, 2 hóa trị còn lại dùng để liên kết 2 nguyên tử cacbon với nhau.

Công thức hóa học đầy đủ của Etilen mà các bạn cần nhớ là: CH2 = CH2

Phương trình hóa học chuyên đề Hidrocacbon – Etilen
Phương trình hóa học chuyên đề Hidrocacbon – Etilen

Xét về tính chất hóa học thì nó sẽ tác dụng với oxi theo phương trình là:

C2H4 + 3O2  ─> 2CO2 + 2H2O

Xét về tác dụng với dung dịch brom thì ta có phương trình như sau:

CH2 = CH2 + Br2 ─> CH2Br - CH2Br

Như vậy, liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra và mỗi phân tử Etilen đã kết hợp thêm với 1 phân tử Brom và phản ứng trên được gọi là phản ứng cộng. Ngoài Brom thì trong điều kiện thích hợp, Etilen còn có phản ứng cộng với nhiều chất khác như là Hidro và Clo.

Ở điều một số điều kiện khác phù hợp về nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì Etilen còn liên kết kém bền trong phân tử Etilen bị đứt ra và khi đó các phân tử Etilen kết hợp với nhau, tạo thành phân tử có kích thước, khối lượng vô cùng lớn viết tắt là PE.

… + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 +… ─> CH2 - CH2 = CH2 - CH2 = CH2 - CH2 - CH2 - CH2

Phương trình hóa học lớp 9 cần nhớ cho học sinh
Phương trình hóa học lớp 9 cần nhớ cho học sinh

Trong các phương trình cần nhớ, dạng tổng quát của PE là: (CH2 - CH2)n

Ngoài các phương trình hóa học cần nhớ lớp 9 thì các bạn để củng cố thêm kiến thức vững chắc cho môn hóa học có thể tải và tham khảo thêm một số tài liệu hữu ích khác. Click và tải ngay nhé.

bai-tap-viet-phuong-trinh-hoa-hoc-lop-9.doc

de_cuong_on_tap_hk2_mon_hoa_hoc_9_nam_2019_2020_truong_thcs_thang_long_6341.doc

12_cach_can_bang_phuong_trinh_hoa_hoc_0622.pdf

12-de-thi-on-tap-hoa-9-hoc-ki-1.pdf

26_10_2015_14_22_05_247_8143.pdf

333_cau_hoi_va_bai_tap_hoa_hoc_chon_loc_tap_1_cau_tao_chat_nguyen_van_thoai_1_9785_455.pdf

333_cau_hoi_va_bai_tap_hoa_hoc_chon_loc_tap_1_cau_tao_chat_nguyen_van_thoai_2_0121_4834.pdf

bai-tap-viet-phuong-trinh-hoa-hoc-lop-9.pdf

cacdangbaitaptrongdethithptquocgiamonhoahoc_part1_5514_0919.pdf

bai-tap-viet-phuong-trinh-hoa-hoc-lop-9.pdf

de_cuong_thi_hoa_hoc_9_hki_2017_2018_9264.pdf

onluyen_vn_de_cuong_on_tap_hoc_ki_1_mon_hoa_lop_9_nam_2020_2021_thcs_dinh_tien_hoang_7513.pdf

tài liệu về các phương trình hóa học 8 cần nhớ (11).pdf

Trên đây là tổng hợp thông tin về các phương trình hóa học lớp 9 cần nhớ cơ bản dành cho các bạn học sinh. Hy vọng rằng bài viết sẽ thật sự hữu ích, giúp các bạn có thể nắm vững các kiến thức, sẵn sàng bước vào kỳ thi nhé.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào