Tìm hiểu khái niệm và cách xác định biên giới quốc gia là gì?

Công tác xác định biên giới quốc gia là vô cùng phức tạp phải thông qua nhiều bước và nhiều động thái. Để có thể xác định được biên giới của một quốc gia thì điều đầu tiên cần phải nắm bắt và hiểu được biên giới quốc gia là gì? Điều đó sẽ được chúng tôi làm rõ ngay trong bài viết dưới đây, mời bạn đọc cũng theo dõi!

1. Tìm hiểu khái niệm biên giới quốc gia là gì?

Biên giới quốc gia là phần ranh giới phân chia và xác định đối với lãnh thổ của quốc gia này với phần lãnh thổ của quốc gia khác hoặc với những quốc gia mà có chủ quyền ở trên biển.

Tìm hiểu khái niệm biên giới quốc gia là gì?
Tìm hiểu khái niệm biên giới quốc gia là gì?

Phần ranh giới này có thể là đường ranh giới được xác định ở trên bản đồ và được thực hiện đánh đấu ở trên thực địa hoặc có thể là mặt thẳng đứng đi qua phần đường ranh giới ở trên xác định giới hạn ở phần bên ngoài lãnh thổ của quốc gia đó. Đó chính là phần giới hạn không gian của quyền lực tối cao thuộc về quốc gia đối với phần lãnh thổ của quốc gia đó.

Biên giới của một quốc gia sẽ bao gồm:

- Phần biên giới ở trên bộ: Đó là phần đường biên giới được xác định trên bề mặt đất liền, ở trên đảo, trên sông hay hồ, kênh,.... Biên giới ở trên bộ được phổ biến quy định ở trong những hiệp ước quốc tế của các nước hữu quan với nhau cùng với một số hiệp ước quốc tế đặc biệt hay các quyết định của những cơ quan tài phán quốc tế trong trường hợp các bên hữu quan đó đồng ý.

- Phần biên giới trên biển: Đó là phần đường được vạch ra để phân chia và xác định đối với vùng lãnh hải của những quốc gia với vùng biển mà quốc gia ven biển đó tiếp liền có chủ quyền hoặc đối với phần nội thủy và lãnh hải của quốc gia khác có phần bờ biển đối diện hoặc sát bên bờ biển đối với quốc gia đó.

- Biên giới trên không hoặc biên giới trong lòng đất: Biên giới này sẽ được luật quốc tế chấp nhận đi kèm với các dạng tập quán quốc tế dựa theo cơ sở của đường biên giới ở trên bộ và trên biển. 

Các quốc gia phải tuân thủ theo đường biên giới này
Các quốc gia phải tuân thủ theo đường biên giới này

Việc tuân thủ theo các đường biên giới này là trách nhiệm và nghĩa vụ bắt buộc của toàn bộ tất cả các quốc gia.

Xem thêm: An ninh quốc gia là gì? Các thông tin bổ ích về kiến thức cho bạn

2. Công tác thực hiện xác định biên giới quốc gia

Việc xác định được biên giới quốc gia là một quy trình vô cùng phức tạp bao gồm nhiều các bước và nhiều động thái khác nhau. Công tác xác định phần biên giới quốc gia cần phải dựa theo những nguyên tắc được đề ra theo luật quốc tế, trong đó nguyên tắc về thỏa thuận là nguyên tắc tối cao nhất được xác định trong biên giới quốc gia. Phần biên giới quốc gia luôn luôn là phần giới hạn mà ở đó tồn tại quyền lực tối cao của quốc gia đối với phần lãnh thổ và được đặt đối trọng cùng với phần lợi ích của quốc gia hữu quan. Ngoài ra, phần luật quốc tế sẽ không đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc đối với những hình thức hoạch định về biên giới, công tác lựa chọn loại hình hay các phương thức xác định về biên giới,... để có thể áp đặt đối với quốc gia của mình. Do đó có thể hạn chế và tránh được các vấn đề về sự tranh chấp. 

Theo nguyên tắc, công tác xác định biên giới của quốc gia chỉ được đặt ra đối với phần biên giới trên bộ và phần biên giới trên biển. Cùng vieclam88.vn tìm hiểu các nguyên tắc xác định biên giới sau đây:

2.1. Nguyên tắc xác định biên giới trên bộ

Đầu tiên đó là phải Hoạch định phần biên giới quốc gia

Đây chính là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với các hoạt động liên quan pháp lý để xác định được vị trí, các hướng đi của phần đường biên giới quốc gia. Tất cả công tác hoạch định cần phải được tiến hành dựa trên các cơ sở về tôn trọng phần lãnh thổ, chủ quyền của các quốc gia khác, bình đẳng đôi bên cùng có lợi. Phương pháp để hoạch định chính là thông qua công tác đàm phán và những hướng đi hòa bình khác nữa. Trong trường hợp các quốc gia có xảy ra tranh chấp mà không thể tự giải quyết được vấn đề thì phải nhờ đến bên thứ ba, kể cả phải thực hiện qua con đường đàm phán trên quốc tế. Yêu cầu cụ thể của phần hoạch định biên giới quốc gia ở trên bộ bao gồm:

- Các quốc gia cần phải trình bày được các nguyên tắc nhằm làm cơ sở cho việc xác định đường hướng của biên giới;

Nguyên tắc xác định biên giới trên bộ
Nguyên tắc xác định biên giới trên bộ

- Những đặc điểm được lựa chọn để có thể xác định phần vị trí và hướng đi của đường biên giới cần phải thật rõ ràng, không được mơ hồ hoặc gây khó dễ hay gây tranh chấp đối với quá trình phân chia biên giới hay thực hiện cắm mốc sau đó. Công tác lựa chọn cần phải tuân thủ yêu cầu về độ chính xác cao và phải phù hợp với những yếu tố về địa hình trên thực tế.

Kế tiếp là phân chia biên giới và thực hiện cắm mốc thực địa

Công tác phân chia biên giới là quá trình diễn ra thực địa hóa đối với đường biên giới theo như hiệp định. Đó là một công việc có tính vật chất một cách cụ thể để đem phần đường biên giới đã được hoạch định trong những văn bản và trong phần bản đồ đem ra thực địa, cố định nó lại bằng những dấu mấu quốc giới cùng với những phương thức kỹ thuật dùng để tính toán, đo đạc vô cùng chính xác.

Phân chia biên giới và thực hiện cắm mốc thực địa
Phân chia biên giới và thực hiện cắm mốc thực địa

Đây là phần giai đoạn không thể bỏ qua được bởi vì dù ít dù nhiều thì trong giai đoạn hoạch định vẫn có thể xảy ra sai sót. Sau khi đã ký kết các hiệp định về công tác hoạch định phần biên giới thì nên thực hiện ngay công đoạn phân giới và thực hiện cắm mốc bởi vì nếu như để một thời gian dài thì sẽ dễ dẫn đến những vấn đề phát sinh khác khó có thể giải quyết. Công tác cắm mốc này có thể thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, tức là phân giới đến đâu thì thực hiện cắm mốc ngay theo đó hoặc cũng có thể phân giới xong rồi mới thực hiện cắm mốc cũng được.

Đối với mỗi mốc dấu ở biên giới đều mang một vai trò nhằm làm cơ sở để có thể xác định được vị trí, các hướng đi của phần đường biên giới trên thực địa. Do đó, yêu cầu đối với độ chính xác của những dấu mốc đó là rất cao, đồng thời hai bên cũng phải cùng thực hiện với nhau. Dựa vào phần địa hình cụ thể thì các cột mốc biên giới thông thường được đặt tại những điểm sau:

- Các cửa khẩu

- Những điểm thực hiện chuyển hướng chủ yếu của các đường biên giới, ở phần đỉnh núi hay phần chân núi hoặc những địa điểm quan trọng.

- Những điểm trên đường quốc lộ hay đường sắt hoặc sông hoặc suối có đường biên giới đi ngang qua,...

Xem thêm: Citizenship là gì? Công dân toàn cầu là gì?

2.2. Nguyên tắc xác định biên giới trên biển

Công tác xác định phần biên giới quốc gia trên biển là chỉ ra phần đường để phân định đối với vùng lãnh hải trong quốc gia với vùng biển tiếp liền mà quốc gia giáp biển đó có chủ quyền. Sau khi đã xác định được chính xác đường biên giới ở trên  biển thì quốc gia đó phải thực hiện công bố một cách công khai, có tính chính thức và thể hiện thực sự rõ ràng ở trên hải đồ với tỷ lệ lớn.

Nguyên tắc xác định biên giới trên biển
Nguyên tắc xác định biên giới trên biển

Đối với trường hợp mà hai quốc gia đó có phần bờ biển liền kề với nhau hay đối diện với nhau thì phần đường biên giới quốc gia trên biển đó sẽ được phân chia vào trong hiệp định dựa theo phương thức đường cách đều hay đường trung tuyến trong trường hợp các bên không còn thỏa thuận nào khác. 

Qua đó có thể thấy trong việc xác định biên giới thì công tác xác định đường biên giới ở trên bộ và ở trên biển là quan trọng nhất. Phần biên giới ở trên không và phần biên giới ở trong lòng đất sẽ được luật pháp quốc tế chung chấp nhận dưới dạng các tập quán quốc tế dựa theo cơ sở những đường biên giới trên bộ và đường biên giới trên biển.

Biên giới trên không sẽ được luật pháp quốc tế chung chấp nhận theo dạng tập quán quốc tế
Biên giới trên không sẽ được luật pháp quốc tế chung chấp nhận theo dạng tập quán quốc tế

Công tác thực hiện tuân thủ theo đúng những đường biên giới này là một trách nhiệm bắt buộc đối với toàn bộ các quốc gia trên thế giới.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong được về khái niệm biên giới quốc gia là gì cũng với những cách để xác định phần biên giới quốc gia. Nếu muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về các vấn đề xung quanh chúng ta thì bạn đọc có thể tìm kiếm ngay tại trang chủ của bài viết này nhé!

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào