Mẫu biên bản bàn giao thiết bị và những bạn điều cần biết

Quá trình bàn giao cần sự ghi chép bằng những mẫu biên bản bàn giao thiết bị với mục đích, nội dung bàn giao cũng như những chú ý và thực hiện theo quy định rõ ràng

Quá trình bàn giao và nhận thiết bị giữa nhà cung cấp và người nhận là quá trình kiểm kê sản phẩm, thiết bị, được thực hiện dưới sự chứng kiến của cả hai bên bàn giao và bên nhận. Quá trình bàn giao cần sự ghi chép bằng những mẫu biên bản bàn giao thiết bị với mục đích, nội dung bàn giao cũng như những chú ý và thực hiện theo quy định rõ ràng. Cùng tìm hiểu những điều cần biết về mẫu biên bản bàn giao thiết bị qua thông tin được cung cấp ở bài viết dưới đây.

1. Tìm hiểu khái niệm mẫu biên bản bàn giao thiết bị là gì?

Tìm hiểu khái niệm mẫu biên bản bàn giao thiết bị là gì?

Trong giai đoạn bàn giao thiết bị, máy móc bàn giao sản phẩm sau khi hoàn thành giai đoạn gia công và hoàn thiện sản phẩm, người giao và người nhận thiết bị sẽ tiến hành chuyển giao sản phẩm và việc chuyển giao sản phẩm, thiết bị phải cần có sự ghi chép lại và có sự xác nhận trên giấy tờ và việc ghi chép trên giấy tờ được gọi là mẫu biên bản bàn giao thiết bị. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc có thể được hiểu đây là hình thức biên bản nhằm ghi lại các đề mục chuyển giao được thành lập giữa nhà cung cấp thiết bị và người nhận thiết bị để xác nhận quá trình chuyển giao, tình trạng cũng như các nhận về số lượng, chất lượng thiết bị, máy móc khi chuyển giao. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị là một trong những loại biểu mẫu biên bản quan trong trong quá trình sản xuất và bàn giao sản phẩm của doanh nghiệp cũng như có vai trò quan trọng với người nhân thiết bị.

Xem thêm: Việc làm Vật tư - Thiết bị

2. Nội dung và mục đích từng mục có trong mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Nội dung và mục đích từng mục có trong mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Mẫu biên bản có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và bàn giao sản phẩm của doanh nghiệp cũng như có vai trò đối với cả 2 phía về phía doanh nghiệp sản xuất thiết bị và phía người sản xuất. Mỗi loại hay mỗi biên bản bàn giao thiết bị cần có mục đích rõ ràng để có thể kiểm soát chặt chẽ quá trình bàn giao thiết bị cũng như là tiền đề để xác nhận và ghi lại quá trình chuyển giao. Mỗi loại thiết bị bàn giao và quá trình bàn giao sẽ có những nội dung và mục đích phát sinh khác nhau nhưng nhìn nhìn mẫu biên bản bàn giao thiết bị cần có những mục đích chung gồm:

- Mẫu biên bản bàn giao thiết bị cần đề cập nội dung đến bên bàn bàn giao cũng như bên nhận thiết bị nhằm mục đích xác định rõ các bên thực hiện quá trình bàn giao. Ngoài ra việc xác định các bên để xác định bên chịu trách nhiệm cho sản phẩm khi xảy ra vấn đề. Không chỉ vậy việc ghi rõ các bên bàn giao và bên nhận giúp cho quá trình bàn giao sẽ suôn sẻ hơn và các bên sẽ để lại thông tin liên hệ để tiện liên hệ trong quá trình bàn giao và chia sẻ thông tin, trao đổi các thông tin cần thiết để phục vụ công việc.

- Bảng kê thiết bị: bảng kê thiết bị là nội dung chính mà bất kỹ biên bản bàn giao thiết thiết nào cũng cần có. Trong phần bảng kê thiết bị, tùy vào mặt hàng bàn giao mà các doanh nghiệp sản xuất và người nhân thiết bị sẽ yêu cầu kê khai các thông tin sản phẩm bàn giao như tên thiết bị, thông số kỹ thuật, số lượng, hiện trạng bàn giao,...Những nội dung trong biên bản bàn giao cần chính xác cũng như đúng tình trạng sát với thực tế bàn giao bởi đây là cơ sở để kiểm tra sản phẩm cũng như tiến hành biên nhận sản phẩm theo biên bản được liệt kê. Người bàn giao và người người nhân sẽ dựa vào các nội dung về số lượng, chất lượng trong mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc để tiến hành thanh toán hợp đồng.

- Các điều khoản, cam kết của 2 bên: Đây là các điều khoản dành cho bên bàn giao và bên nhận đề ra về những vấn đề liên quan đến sản phẩm như điều kiện, thời gian bảo hành sản phẩm, cam kết chất lượng, thời gian quyết toán hợp đồng. Việc các điều khoản, cam kết này nhằm gắn trách nhiệm với các bên trong quá trình bàn giao thiết bị và những điều khoản này sẽ phát huy tác dụng khi sản phẩm phát sinh các vấn đề cần giải quyết liên quan đến sản phẩm mà cần truy cứu trách nhiệm sẽ dựa vào các điều khoản trong biên bản bàn giao thiết bị máy móc để truy cứu.

- Ký kết: đây là mục không thể thiếu, chữ ký của hai bên, tả bên nhận và bên bàn giao để xác nhận lại quá trình bàn giao, những thông tin trong biên bản bàn giao là đúng sự thật và đã được kiểm duyệt. Người ký vào mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc là người có trách nhiệm truy cứu khi sản phẩm phát sinh vấn đề cần giải quyết.

Tìm hiểu thêm: Biên bản bàn giao tài sản là gì?

3. Một số mẫu biên bản bàn giao thiết bị điển hình

Hiện nay có khá nhiều mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc được sử dụng trong các doanh nghiệp cũng như được sử dụng khi bàn giao. Tùy thuộc vào sản phẩm bàn giao cũng như mục đích bàn giao mà các mẫu biên bản bàn giao được đặt tên khác nhau như biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị, biên bản bàn giao thiết bị văn phòng, mẫu biên bản bàn giao thiết bị y tế, mẫu biên bản bàn giao thiết bị tin học, biên bản bàn giao thiết bị cho thuê,... Cùng tìm hiểu một vài mẫu biên bản bàn giao thiết bị điển hình:

3.1. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị văn phòng

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị văn phòng

Các mẫu biên bản bàn giao thiết bị văn phòng thường được sử dụng để phục vụ nhu cầu về nhu yếu phẩm trong văn phòng. Các thiết bị trong văn phòng khi được yêu cầu mua và nhập theo số lượng lớn thì thường bên bán và bên nhận sẽ sử dụng các mẫu biên bản giao thiết thiết bị văn phòng để kiểm kê và xác định về số lượng, chất lượng, tình trạng bàn giao. Một số thiết bị văn phòng thường sử dụng đến mẫu biên bản bàn giao thiết bị văn phòng thường có giá trị lớn hoặc số lượng lớn, những thiết bị quan trọng như máy tính, bàn, ghế, máy in, máy móc trong văn phòng. Sau khi thực hiện quá trình bàn giao cần có biên bản nghiệm thu bàn giao máy móc thiết bị để có sự xác nhận về quá trình bàn giao và các sản phẩm bàn giao.

Mẫu bàn giao thiết bị văn phòng với mục đích kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm và tình trạng bàn giao để làm cơ sở để thanh toán tiền thiết bị văn phòng cho bên giao sản phẩm, việc thanh toán sẽ dựa trên biên bản nhận bàn giao thiết bị được ghi chép rõ ràng.

Nội dung thường thấy ở những Mẫu biên bản bàn giao thiết bị văn phòng gồm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

V/v bàn giao ……………………………

 

Chúng tôi gồm:

1. BÊN GIAO: CTY ……………………………………………

Ông/Bà ………………………… Chức vụ: ……………………………

2. BÊN NHẬN: …………………………………………………

Ông/bà………………………….. Chức vụ: …………………………….

Ông/bà …………………………. Chức vụ: …………………………….

3. ĐẠI DIỆN:

4. Ông/bà………………………….. Chức vụ: …………………………….

5. Ông/bà …………………………. Chức vụ: …………………………….

Tiến hành kiểm tra và giao nhận thiết bị sau:

TT

TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ SỐ, TÍNH NĂNG, KỸ THUẬT

ĐVT

SL

Đơn giá

 

Thành tiền (VNĐ)

BẢO

HÀNH

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: …………………………………………………………

- Các yêu cầu về thiết bị:

+ Thiết bị đảm bảo mới 100% ;

+ Bảo hành thiết bị: 12 tháng;

- Tình trạng bàn giao, nghiệm thu: Thiết bị đáp ứng các yêu cầu trên ;

- Đề nghị: Đưa vào quản lý và sử dụng thiết bị;

- Các bên cùng thống nhất với nội dung trên.

Mẫu biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị này sẽ được lập thành 04 bản có giá trị như nhau và đưa cho các bên liên quan giữa và chịu trách nhiệm bảo quản và nộp lại khi có yêu cầu hay đưa ra khi có vấn đề phát sinh cần giải quyết.

Đại diện bên giao                                               Đại diện bên nhận 

Bạn có thể tham khảo thêm và tải Mẫu biên bản bàn giao thiết bị văn phòng tại đây: Mẫu biên bản bàn giao thiết bị văn phòng.docx

3.2. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị y tế

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị y tế thường sẽ yêu cầu khắt khe và trải qua quá trình kiểm tra về chất lượng các thiết bị máy móc y tế bởi đây là những thiết bị quan trọng phục vụ cuộc sống và chăm sóc sức khỏe.

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị y tế

Quá trình bàn giao sẽ được kiểm nghiệm nhiều lần và được nhiều bên thực hiện trước khi đưa vào sử dụng. Ngoài việc bàn giao máy móc, thiết bị y tế thì những quá trình kiểm duyệt sau đó cũng hết sức quan trọng cũng như sẽ được thực hiện biên bản bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng và sử dụng đi kèm nó là các biên bản nghiệm thu bàn giao máy móc thiết bị, biên bản nhận bàn giao thiết bị,...

Thường những biên bản bàn giao máy móc, thiết bị y tế sẽ đính kèm bản riêng về cam kết chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như biên bản nghiệm thu quá trình bàn giao thiết bị.

Nội dung thường thấy ở những mẫu biên bản bàn giao thiết bị y tế gồm những nội dung chính như:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ hợp đồng kinh tế số………… ngày…. tháng…. năm về việc cung cấp thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe, thăm khám bệnh cũng như các thiết bị chữa bệnh…………….giữa bên cung cấp thiết bị y tế là……… và bên mua thiết bị y tế là……….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN MUA (Bên A):

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Đại diện:    

BÊN GIAO (Bên B):

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Đại diện:    

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

1.                                               

 

 

 

 

2.                                               

 

 

 

 

3.                                               

 

 

 

 

 

Biên bản bàn giao máy móc thiết bị y tế này được làm thành 2 bản và là cơ sở để 2 bên thực hiện và quyết toán hợp đồng, hai biên bản sẽ có nội dung như nhau và được công nhận như nhau về mặt pháp lý.

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau, biên bản bàn giao sẽ đính kèm biên bản cam kết về trách nghiệm, chất lượng sản phẩm, ngoài ra các biên bản sẽ được đưa cho các bên liên quan giữa và chịu trách nhiệm bảo quản và nộp lại khi có yêu cầu hay đưa ra khi có vấn đề phát sinh cần giải quyết.

                   Đại diện bên giao                                               Đại diện bên nhận 

Ngoài ra còn các mẫu biên bản mà bạn có thể tham khảo như: mẫu biên bản bàn giao thiết bị tin học, mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy tính,....

Bạn có thể tham khảo thêm và tải mẫu biên bản bàn giao thiết bị y tế: Mẫu biên bản bàn giao thiết bị y tế.doc

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị vật tư: Mẫu biên bản bàn giao thiết bị vật tư.doc

4. Những quy định có liên quan tới mẫu biên bản bàn giao thiết bị mà người dùng cần biết

Những quy định có liên quan tới mẫu biên bản bàn giao thiết bị mà người dùng cần biết

Việc lập các mẫu biên bản bàn giao thiết bị cần thực hiện theo những quy định để đảm bảo về mặt pháp lý cũng như đảm bảo tính công khai về sản phẩm và quá trình bàn giao. Một số quy định, thông tin mà bạn cần biết khi thực hiện việc lập biểu mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc gồm:

- Khi thực hiện việc bàn giao, người bàn giao cũng như người nhận cần thực hiện bảo quản tài sản của công ty và sử dụng nó đúng cách để không sử dụng cho mục đích riêng của cá nhân, nhân giao hay người nhận không được phép sử dụng các thiết bị trước khi bàn giao để tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, gây ra những sai lệch trong quá trình bàn giao.

- Khi thực hiện quá trình bàn giao thì các thiết bị, máy móc cần đảm bảo việc giữ nguyên trạng thái, không mang theo các thiết bị chưa bàn giao ra ngoài sử dụng hay mang đi khi chưa được yêu cầu. Sau khi thực hiện bàn giao vẫn cần nghiệm thu nên không được tự ý đưa vào sử dụng hay mang đi, nếu mang thì cần phải nhận được sự đồng ý của trưởng bộ phận. Ngoài ra nếu sau quá trình nghiệm thu nhân viên sử dụng và vận hành không đúng cách, gây thiệt hại cho máy móc và thiết bị, thì anh ta phải bồi thường cho công ty theo giá thị trường, việc này còn tùy thuộc vào mức độ hư hại cũng như tình trạng khi nhận bàn giao, lúc này sẽ sử dụng đến biên bản bàn giao thiết bị để có những đối chiếu về chất lượng, cách sử dụng để quy kết trách nhiệm cho những bên liên quan.

- Ngoài ra việc sử dụng biên bản bàn giao còn dành cho những trường hợp như nghỉ việc, thực hiện biên bản bàn giao tài sản lại cho doanh nghiệp giữa người nhân viên và bên quản lý doanh nghiệp.

- Việc trình bày biên bản bàn giao thiết bị cần thực hiện theo quy chuẩn và tùy thuộc vào quy định của công ty mà có thể trình bày biên bản bàn giao thiết bị tiếng anh, tiếng việt hoặc trình bày biên bản bàn giao thiết bị word hoặc excel.

Trên đây là những thông tin xung quanh mẫu biên bản bàn giao thiết bị mà doanh nghiệp hay cá nhân đều cần biết. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích với bạn đọc.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào