Tìm hiểu và giải thích về văn phòng giao dịch tiếng Anh là gì?

Hiện nay có rất nhiều loại hình văn phòng ra đời, mỗi loại hình lại có một nhiệm vụ, tầm quan trọng riêng. Trong đó văn phòng giao dịch tiếng Anh có vai trò quan trọng. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu văn phòng giao dịch tiếng Anh là gì? Có chức năng quan trọng gì? Mời bạn đọc hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé.

 

1. Tìm hiểu thông tin về văn phòng giao dịch tiếng Anh là gì

Văn phòng giao dịch là thuật ngữ gọi chung cho các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Văn phòng giao dịch tiếng Anh là Office Delivered. Trong đó có ba loại hình thức được thành lập dựa theo quy định của pháp luật là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp: 

  • Chi nhánh là một đơn vị có phụ thuộc của doanh nghiệp, nhiệm vụ của nó là thực hiện toàn bộ hoặc có thể thực hiện theo một phần các chức năng của doanh nghiệp gồm cả các chức năng đó là đại diện theo ủy quyền.
Văn phòng giao dịch
Văn phòng giao dịch
  • Văn phòng đại diện được hiểu là đơn vị phụ thuộc vào doanh nghiệp, nhiệm vụ của nó đó là đại diện theo ủy quyền, có nghĩa là thay mặt phía doanh nghiệp đại diện cho lợi ích đồng thời cũng bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp.
  • Địa điểm kinh doanh là một đơn vị phụ thuộc vào doanh nghiệp và đó là nơi mà doanh nghiệp sẽ thực hiện tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể của mình.

Ba loại hình văn phòng giao dịch đã kể ở trên, mỗi loại đều có những điểm khác nhau. Doanh nghiệp cần linh hoạt lựa chọn loại hình văn phòng sao cho phù hợp với mục đích kinh doanh của mình.

Xem thêm: Việc làm nhân viên kinh doanh

Đơn xin việc

2. Thủ tục để doanh nghiệp thành lập văn phòng giao dịch. 

Doanh nghiệp của bạn hoàn toàn có quyền thành lập các văn phòng giao dịch của mình ở trong nước và nước ngoài trừ các loại hình địa điểm kinh doanh có quy định chỉ được thành lập trong cùng tỉnh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính của mình.

Thủ tục để doanh nghiệp thành lập văn phòng giao dịch
Thủ tục để doanh nghiệp thành lập văn phòng giao dịch

Theo quy định, thủ tục để thành lập văn phòng giao dịch của doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo những bước dưới đây:

2.1. Soạn thảo và nộp hồ sơ với mong muốn thành lập đến các cơ quan có thẩm quyền.

Mỗi loại hình sẽ có những hồ sơ thành lập khác nhau, được phân chia như sau:

- Trong trường hợp doanh nghiệp của bạn thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thì doanh nghiệp phải gửi thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện đó đến cho Phòng đăng ký kinh doanh - nơi để đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Hồ sơ bạn cần chuẩn bị bao gồm:

+ Thông báo sẽ thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.

+ Quyết định cùng với bản sao đã được công chứng biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn gồm hai thành viên trở lên, của người chủ sở hữu công ty đó hoặc của Hội đồng thành viên hoặc của người Chủ tịch công ty nếu đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh trong việc thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện.

Thủ tục để doanh nghiệp thành lập văn phòng giao dịch
Thủ tục để doanh nghiệp thành lập văn phòng giao dịch

+ Bản sao đã công chứng quyết định sẽ bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện đó.

+ Bản sao hợp lệ về một trong các giấy tờ chứng thực về cá nhân của người đứng đầu chi nhánh hay văn phòng đại diện đó.

+ Văn bản được ủy quyền cho công ty luật thực hiện thủ tục nếu có.

- Trong trường hợp thành lập địa điểm kinh doanh thì trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thành lập địa điểm kinh doanh đó thì doanh nghiệp phải gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh cho Phòng đăng ký kinh doanh. Trong đó nội dung thông báo sẽ bao gồm những nội dung như sau:

+ Mã số của doanh nghiệp của bạn

+ Tên và địa chỉ của trụ sở chính của doanh nghiệp bạn hoặc tên đi kèm với địa chỉ chi nhánh trong trường hợp địa điểm kinh doanh của bạn được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mà chi nhánh được đặt trụ sở.

+ Tên và địa chỉ của địa điểm bạn kinh doanh

+ Địa điểm kinh doanh đó hoạt động trong lĩnh vực gì?

+ Người đứng đầu địa điểm kinh doanh cần nêu đầy đủ học, tên, nơi cư trú, số Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng hay chứng thực cá nhân đang hợp pháp khác theo quy định tại Điều 10 của Nghị Định này.

+ Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì người đứng đầu chi nhánh cần nêu rõ họ tên, chữ ký. Trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần nêu họ tên và chữ ký của mình.

Xem thêm: Chuyển nhượng là gì? Điều kiện của việc thực hiện chuyển nhượng

2.2. Thực hiện quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ đó tại bộ phận một cửa. Sau khi đã nhận được bộ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ nhập thông tin đăng ký đó vào trong hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để có thể yêu cầu về mã số của chi nhánh hay văn phòng đại diện và địa điểm hoạt động kinh doanh đó.

Thủ tục để doanh nghiệp thành lập văn phòng giao dịch
Thủ tục để doanh nghiệp thành lập văn phòng giao dịch

Trong thời gian 3 ngày tính từ ngày nhận được bộ hồ sơ đăng ký hợp lệ thì sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp cho bạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hay văn phòng đại diện, đồng thời cập nhật các thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp của bạn. Nếu doanh nghiệp có thêm nhu cầu, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho bạn.

Một số điều cần chú ý như sau:

- Trong trường hợp doanh nghiệp cần lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố mà khác với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì Phòng đăng ký kinh doanh ở tại có nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở gửi thông tin đến phòng đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Việc thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện cho doanh nghiệp ở nước ngoài sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật tại nước đó.

- Trong thời gian là 30 ngày làm việc tính từ ngày doanh nghiệp chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì doanh nghiệp cần phải thông báo bằng văn bản gửi đến cho phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

- Doanh nghiệp có thể được kê khai trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: “Giao dịch liên kết là gì?” - Những điều lưu ý, rủi ro cần tránh

3. Sự khác biệt giữa Văn phòng giao dịch đối với Văn phòng đại diện.

3.1. Về thuật ngữ.

- Văn phòng đại diện là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, nó có nhiệm vụ là đại diện dựa trên sự ủy quyền đối với lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ cho những lợi ích đó. Điều đó cho thấy rằng Văn phòng đại diện thì không trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh cũng không hề được ký kết các hợp đồng về kinh tế với đối tác trừ khi có sự ủy quyền từ trụ sở chính. Doanh nghiệp là bên quản lý các hoạt động của văn phòng đại diện, chính vì vậy các hoạt động về kê khai thuế hay xuất hóa đơn sẽ do bên trụ sở chính của doanh nghiệp thực hiện quản lý.

Sự khác biệt giữa Văn phòng giao dịch đối với Văn phòng đại diện
Sự khác biệt giữa Văn phòng giao dịch đối với Văn phòng đại diện

- Văn phòng giao dịch được mọi người hiểu theo nghĩa tương đương với thuật ngữ Địa điểm kinh doanh, đó là nơi mà doanh nghiệp thực hiện tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể.

3.2. Về trụ sở.

- Văn phòng đại diện có trụ sở đặt tại các tỉnh, thành phố, tại nơi mà công ty mình có trụ sở chính và các chi nhánh hoặc ở những tỉnh, thành phố khác không có trụ sở chính. Chính nhờ vậy mà một doanh nghiệp hay công ty có thể thành lập được nhiều các văn phòng đại diện tại một hay nhiều thành phố, thị xã và các quận huyện khác nhau.

Sự khác biệt giữa Văn phòng giao dịch đối với Văn phòng đại diện
Sự khác biệt giữa Văn phòng giao dịch đối với Văn phòng đại diện

- Văn phòng giao dịch chính là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Văn phòng giao dịch chỉ có thể được thành lập tại một hoặc nhiều văn phòng tại tỉnh, thành phố nơi công ty có trụ sở. Trong trường hợp muốn mở rộng kinh doanh ở các tỉnh, thành phố khác thì bắt buộc phải thành lập thêm các chi nhánh công ty.

Trên đây là toàn bộ những thông tin giúp bạn đọc tìm hiểu văn phòng giao dịch tiếng Anh là gì? Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp thêm cho bạn đọc các thông tin về cách thức thành lập các văn phòng giao dịch khác nhau.

Xem thêm: Sàn giao dịch bất động sản là gì? Đặc điểm nổi bật của sàn?

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào