Giải đáp câu hỏi tiền thưởng Tết có tính thuế TNCN không?

Đối với người lao động, làm việc chăm chỉ cả năm vất vả luôn mong có đồng lương thưởng xứng đáng và cao nhất có thể thì vấn đề tiền thưởng Tết có tính thuế TNCN không là băn khoản của không ít người. Trong bài viết sau đây sẽ lần lượt gỡ các khúc mắc của người lao động:

1. Thưởng Tết có tính vào thuế TNCN hay không?

Tiền thưởng Tết hay ở một số doanh nghiệp là tiền thưởng tháng 13 được nhận dựa trên kết quả làm việc của cả một năm dựa theo cấp bậc, vị trí và năng lực làm việc của mỗi cá nhân.

Cụ thể về việc tiền thưởng Tết có tính vào thuế TNCN hay không thì theo điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Thuế Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung 2012) về các quy định về tiền công, tiền lương và các khoản có tính chất tương đương tiền lương tiền công là thu nhập phải nộp thuế. Như vậy thì thưởng tết cũng phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Và người lao động có trách nhiệm đóng đầy đủ theo quy định ban hành của Nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân

Một điểm cộng là người lao động sẽ chỉ cần phải nộp thuế sau khi đã trừ tất cả các khoản giảm trừ mà tiền lương thưởng còn lại.

Ví dụ như tiền giảm trừ bảo hiểm, giảm trừ cho bản thân, giảm trừ cho hoàn cảnh gia đình người đang phụ thuộc mỗi người 3.6000.000 đồng/tháng.

Xem thêm: Phụ cấp trách nhiệm có tính thuế tncn không? Có hay không?

2. Cách tính thuế TNCN đối với tiền thưởng Tết nhanh nhất

Là một người lao động thông minh làm chủ tài chính và là một chủ doanh nghiệp kinh doanh thì bạn cần phải nắm rõ được cách tính thuế TNCN đối với tiền thưởng Tết để đảm bảo cân bằng lợi ích giữa đôi bên. Chi tiết tính thuế TNCN với tiền thưởng Tết như sau.

2.1. Các bước tính thuế

Bước 1: Tính tổng thu nhập một tháng của nhân viên hay của chính bạn.

Bước 2: Liệt kê danh sách và tính toán các khoản được miễn trừ, miễn thuế mà công ty hỗ trợ, hoặc nhà nước miễn thuế.

Bước 3: Dựa theo bảng công thức để tính các thu nhập phải chịu thuế. Thu nhập chịu thuế sẽ bằng tổng thu nhập của bạn trừ đi các khoản được miễn miễn thuế mà bạn đã liệt kê ra được ở bước 2.

Bước 4: Lên danh sách các khoản được giảm trừ

Bước 5: Tính các thu nhập tính thuế theo công thức có sẵn. Thu nhập tính thuế sẽ được tính bằng hiệu của thu nhập chịu thuế (kết quả ở bước 3) và các khoản được giảm trừ.

Bước 6: Cuối cùng, tính thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được tính theo mỗi bậc thu nhập khác nhau, ở mỗi bậc sẽ có thuế suất tương ứng. Sau khi hoàn thành tính toán xong bước 6 thì bạn sẽ sử dụng phương pháp tính lũy tiến từng phần để tính thuế thu nhập cá nhân.

Các bước tính thuế tncn
Các bước tính thuế tncn

Khái quát thì có 7 bậc thuế suất tương ứng với các bậc lương từ 1 đến 7 là thu nhập tính thuế/tháng tương ứng:

Mức 1: Thu nhập tính thuế/tháng đến 5 triệu đồng và thu nhập tính thuế trên năm đến 60 triệu đồng thì thuế suất là 5%.

Mức 2: Thu nhập tính thuế/tháng từ 5 đến 10 triệu đồng và thu nhập tính thuế trên năm từ 60 đến 120 triệu đồng thì thuế suất là 10%.

Mức 3: Thu nhập tính thuế/tháng từ 10 đến 18 triệu đồng và thu nhập tính thuế trên năm từ 120 đến 216 triệu đồng thì thuế suất là 15%.

Mức 4: Thu nhập tính thuế/tháng từ 18 đến 32 triệu đồng và thu nhập tính thuế trên năm từ 216 đến 384 triệu đồng thì thuế suất là 20%.

Mức 5: Thu nhập tính thuế/tháng từ 32 đến 52 triệu đồng và thu nhập tính thuế trên năm từ 384 đến 624 triệu đồng thì thuế suất là 25%.

Mức 6: Thu nhập tính thuế/tháng từ 52 đến 80 triệu đồng và thu nhập tính thuế trên năm từ 624 đến 960 triệu đồng thì thuế suất là 30%.

Mức 7: Thu nhập tính thuế/tháng trên 80 triệu đồng và thu nhập tính thuế trên năm trên 960 triệu đồng thì thuế suất là 35%.

Để làm rõ hơn về thuế suất của mình, bạn có thể đọc khoản 2 Điều 7 và Phụ lục 01/PL-TNCN Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Các mức thuế suất
Các mức thuế suất

2.2. Các cách tính thuế TNCN

Có hai cách tính thuế thu nhập cá nhân phổ biến và được hầu hết mọi người sử dụng. Bạn có thể tham khảo sau:

Đối với cách 1:

Mức 1 = 0% + 5% thu nhập tính thuế

Mức 2 = 0,25 trđ + 10% thu nhập tính thuế

Mức 3 = 0,75 trđ + 15% thu nhập tính thuế

Mức 4 = 1,95 trđ + 20% thu nhập tính thuế

Mức 5 = 4,75 trđ + 25% thu nhập tính thuế

Mức 6 = 9,75 trđ + 30% thu nhập tính thuế

Mức 7 = 18,15 trđ + 35% thu nhập tính thuế

Các cách tính thuế
Các cách tính thuế

Đối với cách 2: 

Mức 1 = 5% TNCN (thuế thu nhập cá nhân)

Mức 2 = 10% thu nhập tính thuế - 0,25 triệu đồng

Mức 3 = 15% thu nhập tính thuế - 0,75 triệu đồng

Mức 4 = 20% thu nhập tính thuế - 1,65 triệu đồng

Mức 5 = 25% thu nhập tính thuế - 3,25 triệu đồng

Mức 6 = 30 % thu nhập tính thuế - 5,85 triệu đồng

Mức 7 = 35% thu nhập tính thuế - 9,85 triệu đồng

2.3. Ví dụ minh họa về cach tính thuế TNCN

Ví dụ dưới đây được đưa ra để giúp các bạn dễ hình dung hơn về việc tính thuế tiền thưởng Tết đảm bảo lợi ích của bản thân:

Ví dụ lương tháng 1 năm nay của anh Nguyễn Văn Huy là 30 triệu đồng, thưởng Tết là 50 triệu đồng. Các khoản bảo hiểm ông phải đóng là: 8% tiền bảo hiểm xã hội, 1.5% tiền bảo hiểm y tế và tiền bảo hiểm thất nghiệp 1%. Anh Huy đang nuôi một người con dưới 18 tuổi. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của anh Huy là:

- Thu nhập chịu thuế của anh Huy là 30 + 50 = 80 triệu đồng.

- Anh Huy sẽ được giảm trừ các khoản sau:

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 11 triệu đồng

+ Giảm trừ gia cảnh cho 1 người phụ thuộc ( 1 con): 4,4 triệu đồng × 1 = 4,4 triệu đồng

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 30 triệu tiền lương × (8% + 1,5% + 1%) =  3,15 triệu đồng.

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 11 + 4,4 +  3,5 = 18,55 triệu đồng.

- TNTT của anh Huy = 80 – 18.55 = 61,45 triệu đồng.

So với mức thuế suất bên trên thu nhập tính thuế của anh Huy  thuộc mức 4.

Sử dụng cách 2 công thức tính thuế TNCN thì số thuế phải nộp của anh Huy là:

20% x 61.450.000 – 1.650.000 = 10.640.000 đồng.

 

Ví dụ về tính thuế tncn
Ví dụ về tính thuế tncn

3. Người sử dụng lao động có yêu cầu bắt buộc phải thưởng Tết cho nhân viên không?

Thưởng là hình thức mà doanh nghiệp sử dụng tài sản hay tiền để hỗ trợ và tạo động lực cho người sử dụng lao động dựa trên năng suất làm việc và hiệu quả hoàn thành của mỗi người. Đồng thời thì không có quy định yêu cầu người sử dụng lao động bắt buộc phải thưởng Tết cho nhân viên ở mức độ nào, bao nhiêu là đủ.

Trong trường hợp các doanh nghiệp có sử dụng thưởng Tết cho nhân viên thì mức thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định. Tuy nhiên thường thì hầu hết trong các doanh nghiệp sẽ có thưởng quà hoặc tiền mặt cho các nhân viên, người lao động của mình sau một năm dài làm việc vất vả dù ít hay nhiều. 

Không bắt buộc thưởng Tết
Không bắt buộc thưởng Tết

Đây là phương thức tạo động lực giúp cho nhân viên có tinh thần phấn đấu và tăng tính gắn kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Trong bài viết vừa rồi, độc giả đã được vieclam88.vn giải đáp các thắc mắc liên quan đến tiền thưởng Tết có tính thuế TNCN không một cách đầy đủ, dễ hiểu và chi tiết.

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào