Sunyau Expo Vietnam

Quy mô công ty: Dưới 20 nhân viên
Website: Www.Sunyaexpo.com
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Sunyau Expo Vietnam
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Level 5, block B15 Phu Ma Duong Building