2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Farm Oxanh - Nông Nghiệp Công Nghệ Cao
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Farm Oxanh - Nông Nghiệp Công Nghệ Cao
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Thị trấn Vĩnh Khánh, Nha Trang, Khánh Hòa