4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty CPtm Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
15 triệu - 20 triệu Nghệ An
Ứng tuyển ngay
Công Ty CPtm Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
10 triệu - 15 triệu Quảng Trị
Ứng tuyển ngay
Công Ty CPtm Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
10 triệu - 15 triệu Quảng Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty CPtm Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
7 triệu - 10 triệu Quảng Bình
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN nhỏ Đông Vĩnh, phường Đông Vĩnh, Tp Vinh, Nghệ An