Tra cứu lương kế toán kho

Danh sách tin tuyển kế toán kho

CÔNG TY THỰC PHẨM LÊ VÕ

KẾ TOÁN KHO

7 - 10 triệu VNĐ

Thiên Hương Groupmarket

Kế toán bán hàng và Kế toán kho

8.500.000 - 10.000.000 VNĐ

Công ty TNHH thiết bị máy móc Đại Chính Quang

KẾ TOÁN KHO, KẾ TOÁN NỘI BỘ

8.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Phát Tài

Tuyển nhân viên kế toán kho vận

8.000.000 - 12.00.000 VNĐ

Công ty TNHH truyền thông Nhật Anh

KẾ TOÁN KHO (8-12tr)

8.000.000 - 12.000.000 VNĐ

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Tin Học

Tuyển dụng Kế toán Kho

8.000.000 - 12.000.000 VNĐ