Tra cứu lương giáo viên thcs

Danh sách tin tuyển giáo viên thcs

Không tìm thấy bản ghi liên quan

Công việc của giáo viên THCS là vô cùng quan trọng bởi đây là giai đoạn chuyển giao, giai đoạn nền tảng của các em học sinh khi vừa từ cấp bậc tiểu học chuẩn bị bước sang giai đoạn vào bậc Trung học phổ thông để chuẩn bị thi đại học. Vai trò trò trong giảng dạy quan trọng như vậy thì liệu mức lương giáo viên THCS có cao so với các ngành nghề khác hay không? Hãy cùng tìm hiểu mức lương THCS trong bài viết dưới đây nhé.

1. Mức lương giáo viên THCS được phân chia ra sao?

1.1. Mức lương giáo viên THCS hạng I

Đối với giáo viên THCS hạng I có mã số V.07.04.30 sẽ được hưởng chế độ lương theo hệ số lương của viên chức loại A2, thuộc nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 cho đến hệ số lương 6,78. Cụ thể phân chia như sau:

Với hệ số 4,4 thì mức lương được nhận sẽ là 6,556 triệu đồng; đối với hệ số 4,47 mức lương được nhân sẽ là 7,063 triệu đồng, đối với hệ số 5,08 mức lương được nhân sẽ là 7,569 triệu đồng, đối với hệ số 5,42 mức lương được nhân sẽ là 8,076 triệu đồng, đối với hệ số 5,76 mức lương được nhân sẽ là 8,582 triệu đồng, đối với hệ số 6,1 mức lương được nhân sẽ là 9089 triệu đồng, đối với hệ số 6,78 mức lương được nhân sẽ là 10,102 triệu đồng.

Mức lương giáo viên THCS hạng I
Mức lương giáo viên THCS hạng I

Để được xếp vào giáo viên THCS có mức lương hưởng như trên thì cần phải đạt những yêu cầu sau:

- Bên cạnh các tiêu chuẩn về đạo đức trong công tác nghề nghiệp của giáo viên Trung học cơ sở thì giáo viên trung học cơ sở phải là một tấm gương sáng về đạo đức của nhà giáo bên cạnh đó cũng tham gia công tác vận động và giúp đỡ các đồng nghiệp khác thực hiện theo đúng các quy định đã đề ra của đạo đức người giáo viên

-  Cần phải ít nhất là bằng thạc sĩ trở lên với ngành đào tạo là giáo viên hoặc có được bằng thạc sĩ trở lên đối với những chuyên ngành đáp ứng được môn học mà giáo viên đó tham gia giảng dạy hoặc có được ít nhất là bằng thạc sĩ về quản lý giáo dục

- Có được chứng chỉ hạng I liên quan đến bồi dưỡng về tiêu chuẩn trong đạo đức nghề giáo

- Luôn chủ động và tích cực tham gia công tác tuyên truyền và vận động giúp đỡ các đồng nghiệp thực hiện thật tốt dựa theo những chủ trương, chính sách, những đường lối đúng đắn và tuân theo pháp luật do Đảng và Nhà nước đã quy định, đồng thời cũng tuân theo các yêu cầu từ ban ngành, chính quyền địa phương đối với công cuộc giáo dục bậc Trung học cơ sở

- Có khả năng ứng dụng các sự phát triển của công nghệ thông tin trong công cuộc thực hiện những nhiệm vụ giảng dạy của người giáo viên, có thể sử dụng thành thạo khả năng ngoại ngữ hoặc các tiếng dân tộc để thực hiện các nhiệm vụ khác trong giảng dạy.

Mức lương giáo viên THCS hạng I
Mức lương giáo viên THCS hạng I

- Có thành tích và được công nhận là người chiến sĩ thi đua thuộc các cấp bộ ngành tỉnh trở lên hoặc có chứng chỉ khen thưởng đạt từ cấp tỉnh đổ lên, hay được công nhận là giáo viên dạy tốt hoặc là giáo viên chủ nhiệm loại giỏi,...

1.2. Mức lương giáo viên THCS hạng II

Đối với giáo viên giảng dạy bậc trung học cơ sở hạng II có mã số là V.07.04.31 sẽ được áp dụng theo hệ số lương của viên chức thuộc loại A2 trong nhóm A2.2 với hệ số lương là từ 4 cho đến hệ số lương là 6,38. Cụ thể xét mức lương như sau:

Với hệ số 4 thì mức lương được nhận sẽ là 5,960 triệu đồng; Với hệ số 4,34  thì mức lương được nhận sẽ là 6,467 triệu đồng; Với hệ số 4,68 thì mức lương được nhận sẽ là 6,973 triệu đồng; Với hệ số 5,02 thì mức lương được nhận sẽ là 7,480 triệu đồng; Với hệ số 5,36 thì mức lương được nhận sẽ là 7,986 triệu đồng; Với hệ số 5,7 thì mức lương được nhận sẽ là 8,493 triệu đồng; Với hệ số 6,04 thì mức lương được nhận sẽ là 9 triệu đồng; Với hệ số 6,38 thì mức lương được nhận sẽ là 9,506 triệu đồng;

Mức lương giáo viên THCS hạng II
Mức lương giáo viên THCS hạng II

Để có thể được hưởng mức lương theo chế độ như trên thì người giáo viên THCS loại II cần đáp ứng các nhu cầu như sau:

- Tốt nghiệp cử nhân trở lên với những ngành đào tạo về giáo viên, cụ thể là giáo viên Trung học cơ sở. Đối với trường hợp bộ môn học đang thiếu giáo viên có bằng cử nhân đối với chuyên ngành đào tạo thì sẽ phải có được bằng cử nhân thuộc chuyên ngành thích hợp đồng thời có cả chứng chỉ đã tham gia bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm của giáo viên đó dựa theo chương trình đào tạo do Bộ giáo dục và Đào tạo đã đề ra.

- Phải có chứng chỉ về bồi dưỡng dựa theo những tiêu chuẩn đối với công tác giáo viên THCS

- Phải nắm rõ được các chủ trương, chính sách, pháp luật do Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đồng thời cũng cần thực hiện theo các quy định do địa phương, ban ngành đã yêu cầu.

- Luôn tích cực và chủ động tham gia nghiên cứu, cập nhật các kiến thức mới về chuyên ngành đào tạo, các nghiệp vụ. Ngoài ra có thể sáng tạo cho phù hợp nhằm nâng cao những kỹ năng chuyên môn của bản thân.

- Có khả năng vận hành và sử dụng thành thạo các công nghệ thông tin hiện đại vào chương trình giảng dạy. Bên cạnh đó cũng cần thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ của dân tộc khác.

Mức lương giáo viên THCS hạng II
Mức lương giáo viên THCS hạng II

- Đã được cấp chứng nhận là chiến sĩ thi đua bậc cơ sở hoặc được nhận các chứng chỉ, bằng khen thuộc từ cấp huyện trở lên, hay được công nhận đã đạt được danh hiệu như: Giáo viên chủ nhiệm loại giỏi từ cấp trường đổ lên, giáo viên dạy giỏi,...

1.3. Mức lương giáo viên THCS hạng III

Đối với các giáo viên bậc Trung học cơ sở ở hạng III có mã số là V.07.04.32 sẽ được áp dụng với hệ số lương thuộc viên chức loại A1, kể từ hệ số lương 2,34 cho đến hệ số lương là 4,98. Cụ thể phân bổ hệ số lương như sau:

Với hệ số 2,4 thì mức lương được nhận sẽ là 3,487 triệu đồng; Với hệ số 2,67 thì mức lương được nhận sẽ là 3,987 triệu đồng; Với hệ số 3 thì mức lương được nhận sẽ là 4,470 triệu đồng; Với hệ số 3,33 thì mức lương được nhận sẽ là 4,962 triệu đồng; Với hệ số 3,66 thì mức lương được nhận sẽ là 5,453 triệu đồng; Với hệ số 3,99 thì mức lương được nhận sẽ là 5,945 triệu đồng; Với hệ số 4,32 thì mức lương được nhận sẽ là 6,437 triệu đồng; Với hệ số 4,65 thì mức lương được nhận sẽ là 6,929 triệu đồng; Với hệ số 4,98 thì mức lương được nhận sẽ là 7,420 triệu đồng; 

Mức lương giáo viên THCS hạng III
Mức lương giáo viên THCS hạng III

Để có thể đạt được mức lương với hệ số lương như trên thì giáo viên trung học cơ sở cần đáp ứng nhu cầu sau:

- Chấp hành thật tốt các chủ trương, chính sách, đường lối và pháp luật đã đề ra của Đảng và Nhà nước. Đồng thời tuân theo những quy định của ban ngành, địa phương đối với công tác giáo dục Trung học cơ sở.

- Luôn phải trau dồi về đạo đức nghề nghiệp, các phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo

- Luôn đối xử thật công bằng với học sinh của mình và bảo vệ quyền lợi cho các em học sinh, giúp đỡ, liêm chính và tôn trọng nhân cách của các học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp

- Tuân thủ nghiêm các yêu cầu và quy định đối với đạo đức của giáo viên, thực hiện tốt quy định về những hành vi, trang phục và cả cách cư xử với mọi người xung quanh

- Phải có được bằng cử nhân đối với chuyên ngành đào tạo

- Có đầy đủ các chứng chỉ bồi dưỡng về chức danh nghề nghiệp nhà giáo

- Nắm vững những công tác về nghiệp vụ chuyên môn trong giảng dạy, có thể ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học công nghệ vào giảng dạy. Đặc biệt phải biết sử dụng tiếng Anh hoặc một số tiếng dân tộc khác.

Mức lương giáo viên THCS hạng III
Mức lương giáo viên THCS hạng III

2. Con đường thăng tiến mức lương giáo viên THCS

Như đã nêu ở trên, người được bổ nhiệm vào vị trí hay cấp bậc nào thì sẽ có những yêu cầu và quy định riêng đối với cấp bậc đó.

Mức lương của giáo viên THCS sẽ được tính dựa trên bảng hệ số lương với 3 thứ hạng kèm theo những hệ số lương khác nhau.

Để gia tăng thứ hạng và hệ số lương giáo viên THCS thì đòi hỏi người giáo viên đó phải nỗ lực phấn đấu, trau dồi thêm kiến thức về chuyên môn, học tập thêm nhiều các kỹ năng chuyên ngành để phục vụ cho công tác giảng dạy của mình. Đồng thời cũng cần phải tích lũy vốn sống, đạo đức của nghề giáo.

Sau đó có thể thi thêm những chứng chỉ để đáp ứng đủ các yêu cầu đối với từng thứ hạng mức lương đã nêu ở phần trên.

Trên đây là những thông tin về mức lương giáo viên THCS và cách tính lương theo chính sách hiện nay. Hy vọng qua đây có thể giúp bạn có thêm thông tin để tham khảo nếu muốn theo ngành sư phạm, đặc biệt tham gia giảng dạy ở bậc THCS.

Gợi ý Lương giáo viên THPT

Bạn đang quan tâm đến mức lương của giáo viên THPT cao hay thấp, so với những ngành khác ra sao? Hãy truy cập ngay link bên dưới để tìm hiểu thêm nhé.

Lương giáo viên THPT