Tra cứu lương giảng viên

Danh sách tin tuyển giảng viên

Giảng viên là một cấp bậc của người thực hiện quá trình giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp. Là một người giảng viên tham gia vào giảng dạy các kiến thức chuyên sâu đòi hỏi họ phải am hiểu về lĩnh vực mình giảng dạy, có kỹ năng tốt trong việc truyền đạt kiến thức, ngoài ra họ cũng tham gia vào nghiên cứu. Nghề giảng viên đòi hỏi nhiều yếu tố và quan trọng như vậy thì mức lương giảng viên liệu có cao? Hãy cùng tìm hiểu điều đó ngay trong bài viết dưới đây nhé!

1. Tình hình mức lương giảng viên hiện nay

Mới mức lương giảng viên đại học sẽ được phân chia theo nhiều loại lương khác nhau, việc phân chia đó sẽ tùy thuộc vào vai trò của người giảng viên. Không phải cứ ở trên giảng đường giảng dạy thì mức lương giảng viên sẽ giống nhau mà sẽ được chia thành các hình thức như giảng viên chính thức, giảng viên giảng dạy theo hợp đồng, giảng viên thuê từ các trường khác,...

Giảng viên
Giảng viên

Với mỗi giảng viên, tùy thuộc vào trình độ, kỹ năng và vai trò sẽ được chia theo các hệ số lương với những mức lương hưởng khác nhau.

- Với giảng viên tại các trường Đại học thì sẽ Dựa theo Quy định của Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 26/10/2020 có quy định đối với mã số kèm theo tiêu chuẩn về các chức danh nghề nghiệp trong việc phân bổ và xếp hạng tiền lương dành cho các viên chức tham gia giảng dạy tại những cơ sở về giáo dục như sau:

+ Đối với giảng viên Đại học đạt hạng I (cao cấp) sẽ được hưởng hệ số lương của viên chức loại A3 trong nhóm A3.1 có hệ số lương trong khoảng 6,2 cho đến 8. Với hệ số lương này thì mức lương sẽ dao động trong khoảng 9 triệu cho đến 12 triệu đồng trên tháng.

+  Đối với giảng viên Đại học hạng II sẽ được hưởng hệ số lương của viên chức thuộc loại A2 trong nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 cho đến 6,78. Với hệ số lương như vậy thì mức lương sẽ dao động trong khoảng từ 6,5 triệu cho đến 10 triệu đồng trên tháng.

+  Đối với giảng viên Đại học hạng III sẽ được hưởng hệ số lương của viên chức thuộc loại A1 có hệ số lương từ 2,34 cho đến 4,98. Với hệ số lương như vậy thì mức lương sẽ dao động trong khoảng từ 3,4 triệu cho đến 7,9 triệu đồng trên tháng.

Ngoài ra với các giảng viên chuyên sâu, nòng cốt của các trường sẽ còn được hưởng những khoản trợ cấp hoặc quyền lợi đặc biệt khác nữa.

- Với giảng viên tại các trường Cao đẳng sư phạm thì sẽ dựa theo Quy định của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 01/10/2020 có quy định về mã số và tiêu chuẩn đối với các chức danh về nghề nghiệp của việc phân bổ các khoản lương dành cho các giảng viên tại các trường Cao đẳng sư phạm công lập cụ thể như sau:

- Đối với giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng I (cao cấp) thì sẽ được hưởng hệ số lương theo loại A3 trong nhóm A3.1 có hệ số lương từ 6,2 cho đến hệ số lương 8, cụ thể mức lương đó sẽ dao động trong khoảng từ 9,2 triệu cho đến 12,8 triệu đồng trên tháng.

Giảng viên
Giảng viên

- Đối với giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng II thì sẽ được hưởng hệ số lương theo loại A2 trong nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 cho đến hệ số lương 6,78, cụ thể mức lương đó sẽ dao động trong khoảng từ 6,5 triệu cho đến 10,8 triệu đồng trên tháng.

- Đối với giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng III thì sẽ được hưởng hệ số lương theo loại A1 có hệ số lương từ 2,34 cho đến hệ số lương 4,98, cụ thể mức lương đó sẽ dao động trong khoảng từ 3,4 triệu cho đến 7,9 triệu đồng trên tháng.

2. Phân loại thứ hạng giảng viên để tính hệ số lương

- Giảng viên đại học hạng I cần đáp ứng đủ điều kiện bao gồm: Có bằng tiến sĩ trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh phải từ bậc 4 từ bằng B2, cần phải có chứng chỉ về bồi dưỡng trình độ giảng viên đại học đạt hạng I, giảng viên phải có trình độ tin học đạt chuẩn theo quy định

- Giảng viên đại học hạng II cần đáp ứng đủ điều kiện bao gồm: Phải đạt bằng từ thạc sĩ trở lên, phải có chứng chỉ về bồi dưỡng của giảng viên đại học đạt hạng II, với trình độ về tiếng anh ở bậc 3 tức là B1, ngoài ra cũng cần trình độ tin học đạt chuẩn theo quy định

- Giảng viên đại học hạng III cần đáp ứng đủ điều kiện bao gồm: Phải có bằng từ thạc sĩ trở lên, cần phải được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng giảng viên hệ đại học hạng II, có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh từ bậc 2 từ bậc A2 trở lên, cuối cùng là trình độ tin học phải đủ tiêu chuẩn theo quy định.

3. Chi tiết mức lương giảng viên

3.1. Phân bổ mức lương giảng viên Đại học

Với mức lương được phân theo lương cơ sở là 1,49 triệu đồng trên tháng 

- Mức lương của Giảng viên đại học hạng I được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 6,2 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,238 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,56 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,774  triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,92 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,31 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 7,28 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,847 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 7,64 thì mức lương được nhận sẽ là: 11,383 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 8 thì mức lương được nhận sẽ là: 11,92 triệu đồng trên tháng

- Mức lương của Giảng viên đại học hạng II được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 4,4 thì mức lương được nhận sẽ là: 6,556 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,47 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,062 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,08 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,569 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,42 thì mức lương được nhận sẽ là: 8,057 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,76 thì mức lương được nhận sẽ là: 8,582 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,1 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,089 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,44 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,595 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,78 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,102 triệu đồng trên tháng

Phân bổ mức lương giảng viên Đại học
Phân bổ mức lương giảng viên Đại học

- Mức lương của Giảng viên đại học hạng III được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 2,34 thì mức lương được nhận sẽ là: 3,486 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 2,67 thì mức lương được nhận sẽ là: 3,978 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3 thì mức lương được nhận sẽ là: 4,470 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,33 thì mức lương được nhận sẽ là: 4,961 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,66 thì mức lương được nhận sẽ là: 5,454 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,99 thì mức lương được nhận sẽ là: 5,945 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,32 thì mức lương được nhận sẽ là: 6,436 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,65 thì mức lương được nhận sẽ là: 6,928 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,98 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,420 triệu đồng trên tháng

Với mức lương được phân theo lương cơ sở là 1,6 triệu đồng trên tháng 

- Mức lương của Giảng viên đại học hạng I được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 6,2 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,920 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,56 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,496 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,92 thì mức lương được nhận sẽ là: 11,072 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 7,28 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,920 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 7,64 thì mức lương được nhận sẽ là:12,224 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 8 thì mức lương được nhận sẽ là: 12,8 triệu đồng trên tháng

- Mức lương của Giảng viên đại học hạng II được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 4,4 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,04 triệu đồng trên tháng

Phân bổ mức lương giảng viên Đại học
Phân bổ mức lương giảng viên Đại học

+ Hệ số lương là 4,47 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,152 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,08 thì mức lương được nhận sẽ là: 8,128 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,42 thì mức lương được nhận sẽ là: 8,672 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,76 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,216 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,1 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,76 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,44 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,304 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,78 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,848 triệu đồng trên tháng

- Mức lương của Giảng viên đại học hạng III được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 2,34 thì mức lương được nhận sẽ là: 3,744 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 2,67 thì mức lương được nhận sẽ là: 4,272 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3 thì mức lương được nhận sẽ là: 4,8 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,33 thì mức lương được nhận sẽ là: 5,328 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,66 thì mức lương được nhận sẽ là: 5,856 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,99 thì mức lương được nhận sẽ là: 6,384 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,32 thì mức lương được nhận sẽ là: 6,912 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,65 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,44 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,98 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,968 triệu đồng trên tháng

3.2. Phân bổ mức lương giảng viên Cao đẳng sư phạm

Với mức lương được phân theo lương cơ sở là 1,49 triệu đồng trên tháng 

- Mức lương của Giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng I được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 6,2 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,238 triệu đồng trên tháng

Phân bổ mức lương giảng viên CĐSP
Phân bổ mức lương giảng viên CĐSP

+ Hệ số lương là 6,56 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,744 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,92 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,31 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 7,28 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,847 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 7,64 thì mức lương được nhận sẽ là: 11,383 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 8 thì mức lương được nhận sẽ là: 11,92 triệu đồng trên tháng

- Mức lương của Giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng II được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 4,4 thì mức lương được nhận sẽ là: 6,556 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,47 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,062 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,08 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,559 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,42 thì mức lương được nhận sẽ là: 8,075 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,76 thì mức lương được nhận sẽ là: 8,582 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,1 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,089 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,44 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,595 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,78 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,102 triệu đồng trên tháng

- Mức lương của Giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng III được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 2,34 thì mức lương được nhận sẽ là: 3,486 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 2,67 thì mức lương được nhận sẽ là: 3,978 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3 thì mức lương được nhận sẽ là: 4,470 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,33 thì mức lương được nhận sẽ là: 4,961 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,66 thì mức lương được nhận sẽ là: 5,453 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,99 thì mức lương được nhận sẽ là: 5,945 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,32 thì mức lương được nhận sẽ là: 6,436 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,65 thì mức lương được nhận sẽ là: 6,928 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,98 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,420 triệu đồng trên tháng

Với mức lương được phân theo lương cơ sở là 1,6 triệu đồng trên tháng 

- Mức lương của Giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng I được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 6,2 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,92 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,56 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,744 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,92 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,31 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 7,28 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,874 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 7,64 thì mức lương được nhận sẽ là: 11,383 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 8 thì mức lương được nhận sẽ là: 11,92 triệu đồng trên tháng

- Mức lương của Giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng II được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 4,4 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,04 triệu đồng trên tháng

Phân bổ mức lương giảng viên CĐSP
Phân bổ mức lương giảng viên CĐSP

+ Hệ số lương là 4,47 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,152 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,08 thì mức lương được nhận sẽ là: 8,128 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,42 thì mức lương được nhận sẽ là: 8,672 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 5,76 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,216 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,1 thì mức lương được nhận sẽ là: 9,76 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,44 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,304 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 6,78 thì mức lương được nhận sẽ là: 10,848 triệu đồng trên tháng

- Mức lương của Giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng III được phân bổ như sau:

+ Hệ số lương là 2,34 thì mức lương được nhận sẽ là: 2,744 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 2,67 thì mức lương được nhận sẽ là: 4,272 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3 thì mức lương được nhận sẽ là: 4,8 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,33 thì mức lương được nhận sẽ là: 5,328 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,66 thì mức lương được nhận sẽ là: 5,856 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 3,99 thì mức lương được nhận sẽ là: 6,384 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,32 thì mức lương được nhận sẽ là: 6,912 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,65 thì mức lương được nhận sẽ là: 2,744 triệu đồng trên tháng

+ Hệ số lương là 4,98 thì mức lương được nhận sẽ là: 7,968 triệu đồng trên tháng

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về sự phân bổ mức lương giảng viên của hệ Đại học và Cao đẳng sư phạm theo các hệ số lương khác nhau. Hy vọng qua đây bạn sẽ có thêm thông tin để có thể phấn đấu đạt được mức lương mong muốn.

Gợi ý Lương Giáo Viên Tiểu Học

Lương giáo viên tiểu học được xét như nào? Có cao hơn hay thấp hơn so với các ngành khác? Hãy truy cập link dưới đây để nắm bắt thêm thông tin nhé.

Lương Giáo Viên Tiểu Học