Tra cứu lương nhân viên bảo trì

Danh sách tin tuyển nhân viên bảo trì

CÔNG TY CỔ PHẦN SORA HOSPITALITY

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

12.000.000 - 30.000.000 VNĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO TIẾN HOLDINGS

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

12.000.000 - 30.000.000 VNĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPENWORLD

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

15.000.000 - 30.000.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ LỘC MINH

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

15.000.000 - 22.000.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

12.000.000 - 25.000.000 VNĐ