Tra cứu lương nhân viên bán hàng

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng

12,247 vnđ

( Mười hai ngàn Hai trăm Bốn mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng là: 12,247 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán hàng