Tra cứu lương giám sát siêu thị

Danh sách tin tuyển giám sát siêu thị

CÔNG TY CỔ PHẦN SORA HOSPITALITY

TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG SIÊU THỊ

12.000.000 - 17.000.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH YOUPIK

TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG SIÊU THỊ

12.000.000 - 17.000.000 VNĐ