Tra cứu lương chuyên viên truyền thông

Danh sách tin tuyển chuyên viên truyền thông

Công ty TNHH ZTAG VIỆT NAM

Chuyên viên truyền thông PR

7 - 10 triệu VNĐ

Địa Ốc 5 Sao

Chuyên Viên Truyền thông

5 - 7 triệu VNĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFFICO

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

10 - 15 triệu VNĐ