z-ton international vina

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Z-Ton International Vina
5 triệu - 7 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Z-Ton International Vina
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 902027011