1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Younet Group - The #1 Socialtech Company In Vietnam
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 2nd floor, Lu Gia Plaza, 70 Lu Gia St., Dist. 11, HCMC