1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Yes Logistics (Member Of Yang Ming Group)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 8th Floor, Dinh Le Building, No. 1 Dinh Le, Ward 12, District 4, HCM City