xưởng giầy nhật tuấn

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Xưởng Giầy Nhật Tuấn
3 triệu - 5 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Thạch bàn Long biên Hà nội