1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Wah Lee Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 7th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam