Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Road No 2, Long Binh Industrial Zone (Loteco), Long Binh Ward, Dist. Bien Hoa, Dong Nai Province.