united sweethearts garment vn co.,ltd

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

United Sweethearts Garment Vn Co.,ltd
Thỏa thuận Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Road #10, Industrial zone 1, Dong Nai Province