Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ttp Mechanical Co.,ltd
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Factory: 301/5 Chu Văn An street, Hamlet 4, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province & Representative Office in HO CHI MINH CITY