Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 140 duong so 7, KDC Trung Son, Binh Hung , Huyện Bình Chánh , Hồ Chí Minh , Việt Nam