tổng công ty xây dựng hà nội

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 57 Quang Trung, HBT, HN