Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm qc manager

QC Manager
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

QC / QA Manager
Bình Dương

15 triệu - 20 triệu

QA & QC Manager
Bình Dương

20 triệu - 30 triệu

QA/QC Project Manager (IT Software)
Hồ Chí Minh

Trên 30 triệu

Qc Manager
Long An

Thỏa thuận

Qc Assistant Manager
Hải Phòng

Thỏa thuận

Assistant QC Manager
Bắc Ninh

20 triệu - 30 triệu

QC Manager
Hồ Chí Minh

Trên 30 triệu

QA/QC Manager
Đồng Nai

Thỏa thuận

QC Manager
Bình Dương

Thỏa thuận

2 3