Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm giám sát sản xuất

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT
Hà Nội

20 triệu - 30 triệu

Giám Sát Vận Hành Sản Xuất
Hồ Chí Minh

7 triệu - 10 triệu

2 3