the ascott limited

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
6Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

The Ascott Limited
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
The Ascott Limited
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
The Ascott Limited
Trên 30 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
The Ascott Limited
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
The Ascott Limited
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tower A, TD Plaza, lot 20A, Le Hong Phong street, Hai Phong