Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tbc-Ball Beverage Can Vietnam Limited
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Tbc-Ball Beverage Can Vietnam Limited
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: No.2 VSIP II-A, Street 18, Vietnam-Singapore Industrial Park II-A, Tan Uyen District, Binh Duong Province, Vietnam