4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Star Fashion Company Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Star Fashion Company Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Star Fashion Company Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Star Fashion Company Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot CN-B4, Phu Nghia Industrial Zone, Chuong My district, Ha Noi