sophia hotel

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Sophia Hotel
7 triệu - 10 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
Sophia Hotel
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: R4-60 Hưng Phước 4 Phú Mỹ Hưng Quận 7