sika limited (vietnam)

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Sika Limited (Vietnam)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nhon Trach 1 Industrial Zone, Dong Nai Province