Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Scg Việt Nam - Công Ty TNHH Ngói Bê Tông Scg Việt Nam
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 9, đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore I, Phường Bình Hòa , Thị xã Thuận An , Bình Dương , Việt Nam