[Mới nhất] Thông tin về quy trình bảo trì công trình xây dựng

Bảo trì công trình cũng cần phải triển khai theo quy quy trình cụ thể. Bỏ túi ngay những thông tin mới nhất về quy trình bảo trì công trình xây dựng hiện nay với chia sẻ trong bài viết này nhé! Có kiến thức và hiểu biết chính là tư liệu giúp bạn lập quy trình bảo trì công trình chuẩn và chất lượng đó nhé!

1. Hiểu đúng bảo trì công trình xây dựng là gì?

Bảo trì công trình xây dựng là một trong những khái niệm được đưa ra cụ thể và chi tiết trong khoản 13, điều 2 của nghị định số 06/2021/NĐ-CP và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/1/2021 có đề cập như sau:

Hiểu đúng bảo trì công trình xây dựng là gì?
Hiểu đúng bảo trì công trình xây dựng là gì?

Bảo trì công trình xây dựng chính là một tổ hợp của nhiều công việc khác nhau để đảm bảo và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của các công trình theo quy định trong thiết kế cho quá trình khai thác công trình đi vào sử dụng. 

Nội dung trong bảo trì công trình xây dựng có thể bảo gồm 1, 1 số hoặc toàn bộ những công việc như quan trắc, tiến hành kiểm tra, thực hiện kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chức đối với công trình; thay thế hạng mục, bổ sung, thiết bị công trình để việc khai thác công trình đi vào sử dụng được đảm bảo và hiệu quả hơn, đồng thời mang đến độ an toàn cao hơn. Tuy nhiên nó sẽ không bao gồm các hoạt động khiến công năng của công trình bị thay đổi hay quy môn công trình.

Trong bộ luật xây dựng ban hành năm 2014 tại điều 126 đã được bổ sung năm 2020 có quy định đối với việc bảo trì công trình xây dựng như sau:

Quy trình bảo trình công trình xây dựng rất quan trọng
Quy trình bảo trình công trình xây dựng rất quan trọng

Thứ nhất, quy định đối với yêu cầu về bảo trì công trình xây dựng, gồm có:

+ Hạng mục công trình, các công trình xây dựng khi đi vào khai thác và sử dụng cần phải được tiến hành bảo trì.

+ Quy trình bảo trì công trình xây dựng phải được chủ đầu tư tổ chức lập kế hoạch cụ thể và có sự phê duyệt trước khi đưa hạng mục bảo dưỡng công trình đó vào sử dụng. Bảo trì công trình phải phù hợp với loại công trình, mục đích sử dụng và cấp công trình xây dựng, thiết bị đường xây dựng, hạng mục công trình và lắp đặt vào công trình.

+ Việc tiến hành công tác bảo trì công trình xây dựng phải đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng con người và công trình.

Thứ hai, trách nhiệm bảo trì công trình, thiết bị, máy móc công trình được đảm nhận bởi chủ sở hữu hoặc người có quản lý sử dụng công trình.

Thứ ba, có kế hoạch và quy trình bảo trì công trình dựng cụ thể, đã được phê duyệt  mới thực hiện việc bảo trì công trình xây dựng, cũng như các thiết bị công trình.

Thứ tư, trong quá trình đi vào vận hành và sử dụng đối với những công trình có quy mô lớn và ứng dụng kỹ thuật phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến lợi ích và sự an toàn của cộng đồng thì cần phải được đánh giá định kỳ về an toàn của công trình.

Bảo trì công trình phải đúng theo quy trình chuẩn
Bảo trì công trình phải đúng theo quy trình chuẩn

Như vậy, bạn có thể thấy được rằng, hoạt động bảo trì công trình rất quan trọng và cần được tiến hành theo đúng quy trình bảo trì công trình xây dựng chuẩn. Bạn muốn biết quy trình đó như thế nào thì phần thông tin tiếp theo của bài viết này sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc đó.

Xem thêm: Việc làm bảo trì

2. Quy trình bảo trì công trình xây dựng chuẩn như thế nào?

  •  Quy trình bảo trì công trình xây dựng chuẩn được quy định trong nghị định 

Trong nghị định số 06/2021/NĐ-CP mới nhất ban hành tại khoản 1, điều 31 quy định đối với quy trình bảo trì công trình xây dựng hiện nay như sau:

+ Bảo trì công trình xây dựng với các thông số về kỹ thuật, công nghệ của công trình, thiết bị công trình và các bộ phận của công trình.

+ Quy trình cụ thể về phương pháp, tần suất và đối tượng tiến hành kiểm tra công trình.

+ Quy định cụ thể về nội dung và có những chỉ dẫn trong việc thực hiện bảo dưỡng công trình cho từng bộ phận, từng loại công trình, cũng như các thiết bị lắp đặt khác nhau phải phù hợp.

Thông tin về quy trình bảo trì công trình xây dựng chuẩn
Thông tin về quy trình bảo trì công trình xây dựng chuẩn

+ Quy định đưa ra rất cụ thể và chi tiết về thời điểm, cùng với các chỉ dẫn thay thế định kỳ cho các thiết bị được lắp đặt vào công trình.

+ Đưa ra chỉ dẫn đối với phương pháp sửa chữa hư hại, xuống cấp, hư hỏng của công trình.

+ Quy định cụ thể về thời gian sử dụng các bộ phận, hạng mục công trình, các thiết bị được lắp cho công trình hiện nay.

+ Thời điểm tiến hành đánh giá lần đầu cũng được quy định cụ thể về nội dung và phương pháp, tần suất đánh giá đối với công trình phải đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng, đảm bảo các quy chuẩn về kỹ thuật, tiêu chuẩn.

+ Cần xác định cụ thể về thời điểm, nội dung, cũng như đối tượng cần kiểm tra định kỳ với công trình xây dựng.

+ Phải có thời điểm, chu kỳ, phương pháp quan trắc đối với công trình khi được yêu cầu thực hiện quan trắc.

+ Quy định cụ thể đối với hồ sơ bảo trì công trình xây dựng và cập nhật thông tin liên tục, thương hiệu cho hồ sơ này.

 

Thông tin về quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định
Thông tin về quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định

+ Để đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường cần có chỉ dẫn cụ thể trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

  •  Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng

Điều 31 của Nghị định số 06/2021/NĐ - CP có đề cập trong khoản 2 đề cập đến trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng cụ thể như sau:

+ Thứ nhất, quy trình bảo trì xây dựng, hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở sẽ được ban giao cho chủ đầu tư từ nhà thiết kế xây dựng công trình lập nên. Thực hiện việc cập nhật quy trình bảo trì công trình xây dựng phù hợp với từng nội dung thay đổi theo thiết kế trong quá trình tiến hành thi công trước khi triển khai nghiệm thu hạng mục và đưa chúng vào sử dụng.

+ Thứ hai, Các quy trình bảo trì đối với thiết bị do nhà thầu cung cấp và tiến hành lắp đặt sẽ được lập và bàn giao cho chủ đầu tư trước khi thực hiện lắp đặt vào công trình.

Quy trình bảo trì công trình xây dựng trách nhiệm lập và phê duyệt
Quy trình bảo trì công trình xây dựng trách nhiệm lập và phê duyệt

+ Thứ ba, chủ đầu tư cho thể tiến hành thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để lập ra quy trình bảo trì cho các đối tượng khi nhà thầu thiết kế công trình hoặc nhà thầu cung ứng thiết bị không lập được quy trình bảo trì. Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm trả chi phí tư vấn đó.

+ Thứ tư, chủ đầu tư có thể tổ chức lập và tiến hành phê duyệt đối với quy trình bảo trì theo quy định hoặc có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện và năng lực để tiến hành thẩm tra một phần hoặc thẩm tra toàn bộ quy trình bảo trì công trình xây dựng được lập bởi nhà thầu thiết kế.

Xem thêm: Chứng chỉ an toàn lao động

  • Thông tin về điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng 

Tại khoản 6 của điều 31 trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP có điều chỉnh đối với quy trình bảo trì công trình xây dựng như sau: 

Thứ nhất, khi phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý có thể là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, ảnh hưởng đến việc sử dụng và khai thác, thì chủ sở hữu, người quản lý hoặc bên sử dụng công trình có quyền điều chỉnh quy trình bảo trì cho phù hợp và đứng ra chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Thông tin về quy trình bảo trì công trình xây dựng có chút điều chỉnh
Thông tin về quy trình bảo trì công trình xây dựng điều chỉnh

Thứ hai, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình khi đưa ra những yêu cầu điều chỉnh với quy trình bảo trì, nếu nhà thầu thấy bất hợp lý có thể từ chối, đồng thời họ cũng có nghĩa vụ bổ sung, sửa đổi các nội dung bảo trì không phù hợp nếu lỗi đến từ phía họ.

Thứ ba, nhà thầu không thực hiện được việc lập quy trình bảo trì công trình thì chủ sở hữu hoặc người quản lý có quyền thuê nhà thầu khác để sửa đổi và bổ sung nếu họ đủ điều kiện và năng lực thực hiện. Nhà thầu mới tiến hành sửa đổi hoặc bổ sung quy trình bảo trì sẽ phải chịu trách nhiệm với vấn đề đó của mình.

Thứ tư, người chủ sở hữu, người quản lý công trình có trách nhiệm bảo trì theo nội dung quy trình bảo trì đã được sửa đổi trong trường hợp sửa đổi hoặc thay đổi với các tiêu chuẩn kỹ thuật trong bảo trì.

Điều chỉnh quy trình bảo trình công trình xây dựng
Điều chỉnh quy trình bảo trình công trình xây dựng

Thứ năm, phê duyệt những nội dung điều chỉnh trong quy trình bảo trì công trình xây dựng thuộc trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình. Tuy nhiên cũng trừ một số trường hợp đặc biệt khác theo quy định.

Trang vàng doanh nghiệp

  • Đối với việc bảo trì công trình cấp III trở xuống

Khi tiến hành bảo trì công trình xây dựng với nhà ở riêng lẻ, công trình tạm và công trình cấp III trở xuống thì không bắt buộc phải thực hiện lập quy trình bảo trì riêng. Người quản lý công trình hoặc chủ sở hữu vẫn phải đảm bảo thực hiện bảo trì công trình theo quy định.

Một số vấn đề khác bạn cần nắm được
Một số vấn đề khác bạn cần nắm được
  • Khi có quy trình bảo trì công trình xây dựng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì 

Chủ sở hữu hoặc người quản lý có thể lấy các tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì hoặc quy trình bảo trì công trình xây dựng tương tự và có sự phù hợp để áp dụng cho công trình của mình mà không nhất thiết phải thực hiện việc lập quy trình riêng.

Trên đây là toàn bộ những thông tin hữu ích chia sẻ đến bạn về quy trình bảo trì công trình xây dựng. Hy vọng kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu và lập quy trình bảo trì chuẩn cho bản thân nhé!

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào