4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ptsc Mechanical & Construction Co,. Ltd (Ptsc M&c)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ptsc Mechanical & Construction Co,. Ltd (Ptsc M&c)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ptsc Mechanical & Construction Co,. Ltd (Ptsc M&c)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ptsc Mechanical & Construction Co,. Ltd (Ptsc M&c)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: No.31, Road 30/4, Ward 9, Vungtau City, Baria - Vungtau Province