Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Project Office Of Nihon Suido Consultants Co., Ltd In Ha Noi City
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 11th Floor, Thang Long Tower, 98 Nguy Nhu Kon Tum street, Thanh Xuan district, Ha Noi city