premier fashion company limited

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Premier Fashion Company Limited
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Premier Fashion Company Limited
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: No.57-59 S2 street Tay Thanh Ward, Tan Phu district