phuminhland

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Phuminhland
Thỏa thuận Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 40 Huỳnh Tịnh Của - Phước Long - Nha Trang - Khánh Hoà