Phúc Thịnh

Quy mô công ty: 100 - 300 nhân viên
Website: https://diaocphucthinh.com.vn/
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Phúc Thịnh
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Phúc Thịnh
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Phúc Thịnh
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 105 Xuân Hồng Phường 12 Tân Bình